Polenergia aktualizuje budżety dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Grupa Polenergia poinformowała o zmianie szacowanego poziomu nakładów inwestycyjnych potrzebnych dla realizacji projektów morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2025 r, natomiast zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania projektów morskich farm wiatrowych przewiduje się w 2028 r.

W dniu 26 czerwca 2023 r. władze Polenergii podjęły uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji budżetów projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III oraz planów rozwoju projektów na okres do rozpoczęcia prac budowlanych, obejmujących w szczególności szacowane nakłady inwestycyjne wymagane do przygotowania projektów do rozpoczęcia prac budowlanych („Devex”) oraz harmonogramy dla tego etapu realizacji.

Przewidziany w budżecie poziom Devex wynosi obecnie ok. 950 mln zł, przy czym kwota ta obejmuje również środki już wydatkowane (ok. 415 mln zł) w okresie od uzyskania decyzji o przyznaniu projektom wsparcia do dnia publikacji niniejszego raportu – czytamy.

Podkreślono, że szacunki mogą ulec zmianie. Dalsze nakłady inwestycyjne, obejmujące etap budowy (nakłady inwestycyjne, czyli Capex), będą przedmiotem odrębnych decyzji wspólników spółek.

Polenergia poinformowała, że realizacja projektów zgodnie z harmonogramem wynikającym ze zaktualizowanego budżetu skutkować będzie koniecznością poniesienia przez spółki projektowe, w okresie przed rozpoczęciem prac budowlanych, poza Devexem, również części nakładów stanowiących Capex, który ostatecznie zostanie ujęty w budżecie fazy budowy.

Według obecnych szacunków wydatki te mogą wynieść ok. 2,8-3,2 mld zł, wobec całkowitego budżetu fazy budowy szacowanego w przedziale 21 – 24 mld zł. Emitent zastrzega, że informacja ta nie ma charakteru wiążącego, może ulec zmianie, o czym Polenergia nie będzie odrębnie informować przed formalnym ustaleniem budżetu fazy budowy – czytamy.

Harmonogramy

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem planowana data rozpoczęcia prac budowlanych przypada na pierwszy kwartał 2025 r, natomiast zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania projektów morskich farm wiatrowych – w 2028 r.

Polenergia jest wspólnikiem spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o., w których posiada 50% udziałów wraz z Equinor Wind Power AS.

Źródło: Polenergia

Zostaw komentarz

Strona główna » Polenergia aktualizuje budżety dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III