W Finlandii powstanie wyspa energetyczna łącząca wiatraki z produkcją zielonego wodoru

Lhyfe, francuska spółka zajmująca się produkcją zielonego wodoru, fińska firma Flexens oraz Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) zawiązały partnerstwo na rzecz budowy wysp energetycznych wokół Wysp Alandzkich na Morzu Bałtyckim. Mają pełnić rolę zintegrowanego hubu do wielkoskalowej produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych i zielonego wodoru.

Połączenie morskiej energetyki wiatrowej z produkcją zielonego wodoru umożliwi Wyspom Alandzkim wykorzystanie własnego potencjału energetycznego. Dzięki czemu mogą one odegrać kluczową rolę w transformacji regionu. Dokładne szczegóły techniczne projektu wyspy energetycznej mają zostać skonsultowane z lokalnymi samorządami i interesariuszami, aby zmaksymalizować korzyści z realizacji inwestycji dla Wysp Alandzkich.

Jak wskazują spółki zaangażowane w projekt, dysponują wiedzą i umiejętnościami, które wzajemnie się uzupełniają. CIP jest jednym z największych na świecie zarządcą funduszy w zakresie inwestycji w energię odnawialną typu greenfield i jednym z globalnych liderów w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, zielonego wodoru i wysp energetycznych. Lhyfe wnosi wiedzę i możliwości w zakresie rozwoju, projektowania i eksploatacji lądowych i morskich instalacji wodorowych w Europie. Lhyfe jest operatorem pierwszej na świecie morskiej instalacji do produkcji wodoru (Sealhyfe) zasilanej przez pływającą turbinę wiatrową. Z kolei Flexens jest deweloperem projektów wodorowych pochodzącym z Wysp Alandzkich. W ten sposób wnosi do konsorcjum wiedzę na temat lokalnego rynku wodoru i infrastruktury w tym regionie oraz korzyści dla lokalnego systemu energetycznego.

Realizacja projektu wyspy energetycznej ma przyczynić się do realizacji ambicji Wysp Alandzkich, które chcą być w 100% zasilane zieloną energią, przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska lądowego i morskiego.

Finlandia chce rozwijać morską energetykę wiatrową

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl w przeglądzie #offshorewindBALTIC, fińskie ministerstwo klimatu i środowiska powołał grupę roboczą, której celem jest znalezienie sposobów na promowanie morskiej energetyki wiatrowej w tym kraju. Równolegle tamtejszy resort gospodarki i pracy podjął działania legislacyjne dotyczące uściślenia zasad budowy farm w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii.

Pod koniec października Fingrid, operator sieci przesyłowej w Finlandii, rozpoczął prace nad analizą, która ma pozwolić na wstępne określenie możliwych punktów przyłączenia morskich farm wiatrowych z siecią lądową. Do połowy października 2023 r. Fingrid otrzymał wstępne zapytania o możliwość przyłączenia morskich farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 90 GW.

Zostaw komentarz

Strona główna » W Finlandii powstanie wyspa energetyczna łącząca wiatraki z produkcją zielonego wodoru