Rząd Finlandii chce ułatwić inwestycje w morskie farmy wiatrowe

Minister Klimatu i Środowiska Finlandii Kai Mykkänen powołał grupę roboczą, której celem jest znalezienie sposobów na promowanie morskiej energetyki wiatrowej w tym kraju. Równolegle tamtejszy resort gospodarki i pracy podjął działania legislacyjne dotyczące uściślenia zasad budowy farm w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii.

Grupa robocza ds. morskiej energetyki wiatrowej ma za zadanie przeanalizowanie narzędzi służących poprawie pozycji konkurencyjności Finlandii w zakresie produkcji energii elektrycznej w morskich farm wiatrowych w porównaniu z innymi państwami bałtyckimi. Ponadto, jej prace mają się przyczynić do promocji pozostałych celów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej określonych w rządowych dokumentach programowych. Grupa rozpoczęła prace 24 października i ma je zakończyć 30 czerwca 2024 r.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele m.in. resortów klimatu i środowiska, gospodarki i pracy, rolnictwa i leśnictwa, transportu i komunikacji, obrony narodowej, spraw zagranicznych, Fingrid (operatora sieci przesyłowych), Fińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej czy władz regionalnych.

Projekty morskich farm wiatrowych w tym kraju mają być realizowane w oparciu o warunki rynkowe – podkreśla rząd. Według resortu rozwój offshore wind będzie wymagał odpowiedniego i przewidywalnego otoczenia prawnego, a także infrastruktury umożliwiającej budowę i konserwację farm. Podkreślono również, że morska energetyka wiatrowa ma być rozwijana z poszanowaniem pozostałych użytkowników obszarów morskich.

Inwestycje w wyłącznej strefie ekonomicznej

Jednocześnie fińskie ministerstwo gospodarki i pracy rozpoczęło prace legislacyjne nad przepisami, które mają jasno określić proces budowy w wyłącznej strefie ekonomicznej. Zmiany mają w większym stopniu odzwierciedlać specyfikę morskiej energetyki wiatrowej. Nowa ustawa o morskiej energetyce wiatrowej w wyłącznej strefie ekonomicznej miałaby opisywać metodę wskazywania obszarów dla deweloperów projektów, a także pozwoleń jakie musieliby uzyskać.

Projekt ustawy ma trafić do parlamentu jesienią 2024 r. Konsultacje mają ruszyć na przełomie maja i czerwca przyszłego roku.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl Fingrid, operator sieci przesyłowej w Finlandii, rozpoczął prace nad analizą, która ma pozwolić na wstępne określenie możliwych punktów przyłączenia morskich farm wiatrowych z siecią lądową. Do połowy października 2023 r. Fingrid otrzymał wstępne zapytania o możliwość przyłączenia morskich farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 90 GW.

Zostaw komentarz

Strona główna » Rząd Finlandii chce ułatwić inwestycje w morskie farmy wiatrowe