18 GW dla MEW? Nowela ustawy OZE i innych ustaw skierowana do trzeciego czytania

W piątek 16 czerwca br. ruszyło drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o OZE i innych ustaw, który ma na celu wdrożenie zapisów tzw. dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego. Nowelizacja obejmuje też zmiany w ustawie offshore wind, zwiększając potencjał inwestycji w morskie farmy wiatrowe do 18 GW do 2040 r. Obecna strategia energetyczna (PEP 2040) zakłada 11 GW do 2040 r. W trakcie posiedzenia Sejmu nie zgłoszono poprawek, dokument skierowano do trzeciego czytania na kolejnym posiedzeniu w lipcu.

O szczegółach nowych regulacji pisaliśmy TUTAJ. Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3279, z poprawkami po ESK – druk nr 3372), który w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się wcześniej pod numerem UC99. 15 czerwca br. odbyło się pierwsze czytanie projektu w sejmowych komisjach, który został pozytywnie zaopiniowany.

W tym projekcie ustawy zwiększamy nasze ambicje na docelowo 18 GW mocy zainstalowanej i tak w kolejnych aukcjach OZE w 2025 r. zwiększamy ambicję do 4 GW, w 2027 r. również do 4 GW – obecnie było po 2,5 GW. W 2029 r. o 2 GW i w 2031 r. o 2 GW. Obecnie ten poziom ambicji, który został wyznaczony w ustawie to 11,9 GW po przyjęciu tej nowelizacji zwiększymy potencjał do 18 GW – powiedział podczas prac w sejmowych komisjach wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyła się dyskusja na temat założeń ustawy. Sam projekt zebrał dużo pozytywnych opinii, gdyż otwiera szanse na rozwój m.in. klastrów energii, biogazowni czy rynku biometanu. W trakcie konsultacji wpłynęło do projektu ponad 1000 uwag – poinformowali przedstawicieli rządu, co przełożyło się na długie procedowanie regulacji.

Maciej Konieczny z Lewicy ogólnie pochwalił projekt ustawy. Wskazał na to, że w regulacjach znajduje się ważny element intensyfikujący rozwój morskich farm wiatrowych.

To jest bardzo ważne, aby maksymalnie wykorzystać potencjał Bałtyku, wiatr na morzu jest efektywniejszy niż wiatr na lądzie. Dużo większy potencjał dają farmy morskie. Ważne, by ten potencjał wykorzystywać do maksimum – powiedział.

Wiceminister Zyska w odpowiedzi na pytania posłów wytłumaczył, że jeżeli chodzi o onshore, to podwojono moc zainstalowaną – w 2015 r. moc zainstalowana w lądowych wiatrakach wyniosła 4,9 GW, obecnie jest ok. 9 GW. Kolejne są zakontraktowane w ramach aukcji OZE. Zgodnie z aktualizacją założeń do PEP 2040, Polska chce przekroczyć 50 GW we wszystkich źródła OZE do 2030 r.

W odpowiedzi na pytania posłów dotyczących offshore wind, w których MEW została określona jako „yeti”, wskazał, że morska energetyka wiatrowa to nie „yeti”, zawierane są umowy, podpisywane są kontrakty na dostawy m.in. turbin wiatrowych. W roku 2025 i 2026 r. rozpocznie się instalacja pierwszych turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

W trakcie posiedzenia nie zaproponowano poprawek do ustawy, projekt nowelizacji został skierowany do trzeciego czytania na kolejnym posiedzeniu Sejmu 6, 7 lipca 2023 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » 18 GW dla MEW? Nowela ustawy OZE i innych ustaw skierowana do trzeciego czytania