Tajemnicze znalezisko na dnie litewskiego Bałtyku

W trakcie badania dna Bałtyku na potrzeby budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie odnaleziono wrak nieznanego dotychczas okrętu.

Jednostka ma długość 70 m i wysokość 6 m. Spoczywa na głębokości 38 km. Znaleziska dokonała załoga statku Fugro Frontier. Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w połowie listopada Ignitis Renewables zawarł z holenderskim Fugro umowę na przeprowadzenie badań geofizycznych na terenie pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie.

Jak poinformowało biuro prasowe litewskiej spółki, po otrzymaniu informacji o odkryciu wraku statku Ignitis powiadomił o tym fakcie odpowiednie organy państwowe, ponieważ znalezisko nie było wcześniej uwzględnione w żadnych rejestrach.

– Tożsamość wraku zostanie potwierdzona po przeprowadzeniu dodatkowych badań historycznych i archeologicznych. Wierzymy, że zebrane wysokiej jakości dane będą również cenne dla społeczności naukowej i historyków – stwierdził Paulius Kalmantas, partner ds. komunikacji w Ignitis Renewables.

Litwini nie wykluczają, że tamtejsze ministerstwo kultury w ramach wdrażania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego będzie chciało wpisać wrak na listę dziedzictwa UNESCO.

fot. Ignitis

Badania geofizyczne będą realizowane przez Fugro na obszarze o powierzchni 120 km2. Holendrzy mają zbierać dane podpowierzchniowe 2D o ultrawysokiej rozdzielczości (UUHR), batymetryczne, sonarowe, a także magnetometryczne. Jak wskazują przedstawiciele Ignitis, litewska część Morza Bałtyckiego nigdy nie była tak szczegółowo badana.

– Zebrane dane zostaną wykorzystane nie tylko do rozwoju projektu morskiej farmy wiatrowej. Firma zobowiązała do udostępnienia danych dla społeczności naukowej na Litwie. Jest to dodatkowa korzyść płynąca z realizacji inwestycji – przekonuje spółka.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Litwie

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, w połowie października Państwowa Rada Regulacji Energetyki na Litwie ogłosiła, że Ignitis Renewables wspólnie z Ocean Winds zbudują pierwszą na Litwie morską farmę wiatrowa o mocy 700 MW. Szacuje się, że będzie generować ok. 3 TWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada ok. 25% obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy około 1,4 GW, które mają zostać uruchomione w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi w 2028 r. Instalacje mają łącznie produkować do 6 TWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi nawet połowę obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną, a także przyciągnie prawie 3 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy.

Źródło: Ignitis

Zostaw komentarz

Strona główna » Tajemnicze znalezisko na dnie litewskiego Bałtyku