Holendrzy zrealizują badania geofizyczne dla pierwszej MFW na Litwie

Ignitis Renewables zawarł z holenderskim Fugro umowę na przeprowadzenie badań geofizycznych na terenie pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie. Ten krok w realizacji projektu pozwoli na poznanie warunków dna morskiego, co przełoży się na lokalizację, budowę i projekty przyszłych turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Należąca do holenderskiej spółki jednostka Fugro Frontier, który służy do realizacji badań geofizycznych, znajduje obecnie na miejscu na Morzu Bałtyckim, badając obszar o powierzchni 120 km2, zbierając dane podpowierzchniowe 2D o ultrawysokiej rozdzielczości (UUHR), a także batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne.

Jak wskazują Holendrzy, 2 000 km linii pomiarowych  i zebranie danych wysokiej jakości będzie miało kluczowe znaczenie dla scharakteryzowania terenu i zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla rozwoju morskiej farmy wiatrowej na tym obszarze. Te spostrzeżenia pozwolą na wybór przyszłych badań geotechnicznych i pomogą stworzyć szczegółowy model gruntu, który Ignitis Renewables wykorzysta do określenia optymalnego projektu i lokalizacji fundamentów turbin wiatrowych.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z Fugro, jednym z liderów w tej branży. Informacje zebrane podczas badań przybliżają nas o kolejny krok do budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie. Pozyskanie danych geofizycznych jest kluczowym kamieniem milowym w naszej fazie przygotowawczej, kładąc podwaliny niezbędne do rozpoczęcia budowy zgodnie z harmonogramem- powiedział Vytautas Rimas, dyrektor ds. rozwoju morskiej farmy wiatrowej w Ignitis Renewables.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, w połowie października Państwowa Rada Regulacji Energetyki na Litwie ogłosiła, że Ignitis Renewables wspólnie z Ocean Winds zbudują pierwszą na Litwie morską farmę wiatrowa o mocy 700 MW. Szacuje się, że będzie generować ok. 3 TWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada ok. 25% obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy około 1,4 GW, które mają zostać uruchomione w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi w 2028 r. Instalacje mają łącznie produkować do 6 TWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi nawet połowę obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną, a także przyciągnie prawie 3 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy.

Źródło: Fugro

Zostaw komentarz

Strona główna » Holendrzy zrealizują badania geofizyczne dla pierwszej MFW na Litwie