Stocznia Szczecińska „Wulkan” oraz Zespół Szkół nr 4 podpisały porozumienie o współpracy

Stocznia Szczecińska Wulkan oraz Zespół Szkół nr 4 podpisały porozumienie o współpracy w dążeniu do realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych. Dokument podpisano 3 października br. w budynku Dyrekcji Stoczni Szczecińskiej Wulkan.

Podpisy na dokumencie złożyli Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej Wulkan sp. z o.o., Marek Opowicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, Paweł Masłowski.

Dokument przewiduje m.in. upowszechnienie wizerunku szkoły zawodowej jako szkoły dobrego wyboru, budowanie prestiżu zawodów technicznych na lokalnym rynku pracy oraz wdrażanie nowych technologii w edukacji, przygotowanie kadr zawodowych, wspieranie nauczycieli, dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z podniesieniem jakości kształcenia zawodowego.

W lipcu br. szczecińska stocznia podpisała z Politechniką Morską w Szczecinie list intencyjny w zakresie m.in. pomocy w kreowaniu tematów prac badawczych i rozwojowych studentów, a w przypadku absolwentów współorganizować ich zatrudnieni oraz wzajemnej wymiany doświadczeń, która ma wpłynąć pozytywnie na rozwój pracowników obu podmiotów.

Stocznia angażuje się w łańcuch wartości offshore wind

Stocznia chce również angażować się w łańcuch dostaw w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Niedawno podpisała umowę z Dajin Offshore za dostawę konstrukcji stalowych o wysokości 10 metrów i średnicy ok. 9 metrów. Będą one wykorzystane jako platformy wewnętrzne dla morskiej farmy wiatrowej Thor o mocy 1000 MW. To największy projekt offshore wind realizowany Danii. Inwestycje realizuje niemiecki koncern RWE. Na farmie zostaną zainstalowane turbiny wiatrowe o mocy 14 MW wyprodukowane przez Siemens Gamesa. Pierwsza energia elektryczna z farmy ma popłynąć w 2027 r.

Stocznia Szczecińska Wulkan to duża stocznia położona na Pomorzu Zachodnim, na południe od Morza Bałtyckiego. Stocznia jest dostawcą działającym na całym świecie w zakresie produkcji konstrukcji stalowych dla branży morskiej, offshore i onshore. Strategia Stoczni Wulkan jest silnie powiązana z kluczowymi aktywami, które są dedykowane dla kompletnych dużych statków i konstrukcji stalowych o masie jednostkowej do 4500 ton. W ramach planu morskiej stoczni wiatrowej planuje się budowę morskich podstacji wiatrowych, a także innych wielkogabarytowych komponentów offshore na rynek europejski i amerykański. Działalność stoczniowa skupi się na flocie handlowej, a także statkach do obsługi morskiej energetyki wiatrowej, takich jak statki typu „Walk to Work”.

Źródło: Stocznia Wulkan/wszczecinie.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Stocznia Szczecińska „Wulkan” oraz Zespół Szkół nr 4 podpisały porozumienie o współpracy