Stocznia Szczecińska Wulkan – nowy partner Politechniki Morskiej

Politechnika Morska w Szczecinie oraz Stocznia Szczecińska „Wulkan” podpisały list intencyjny w duchu dążenia do realizacji wspólnych inicjatyw. Dokument przewiduje m.in. organizacje w stoczni staży, szkoleń i praktyk dla studentów uczelni.

Dokument podpisano 21 lipca w budynku głównym Politechniki Morskiej. Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM, w swoim przemówieniu podkreślił jak ważna jest współpraca ze Stocznią Szczecińską „Wulkan” w kontekście kształcenia przyszłych inżynierów, którzy znajdą zatrudnienie m.in. na lokalnym rynku pracy:

-Bardzo cieszymy się z podjętej współpracy ze Szczecińską Stocznią „Wulkan”. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego jest szczególnie ważne w kontekście praktycznego i efektywnego kształcenia studentów kierunków technicznych – zarówno z Wydziału Nawigacyjnego, jak i Wydział Mechanicznego czy Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki. Nowa współpraca jest również szansą dla obszarów administracji, czyli studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu – powiedział Prof. Ślączka.

Rektor uczelni zwrócił również uwagę na korzyści dla pracowników. Nowa współpraca ma zagwarantować wymianę ekspercką kadr i pozwolić na stały kontakt środowiska naukowego i biznesowego.

Prezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Marek Opowicz podczas wystąpienia wyraził nadzieję na przyszły udział wyspecjalizowanych kadr, które wyszkoli Politechnika Morska, w rozwoju stoczni.

-Władze Politechniki Morskiej podjęły decyzję, że rozwijać będą przyszłościowe kierunki kształcenia dla przyszłych kadr sektora przemysłu, logistyki czy offshore. My, jako przedstawiciele środowiska biznesu, dostrzegamy potencjał w działaniach Politechniki Morskiej i jej podążanie za aktualnymi trendami rynkowymi. Dlatego też podjęcie tej współpracy uważamy za ważne w kontekście rozwoju Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, który będzie możliwy wtedy kiedy będziemy mogli zatrudnić wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów – powiedział.

List intencyjny to wyrażenie woli współpracy uczelni i stoczni, której celem będzie, w szczególności, zwiększenie szans absolwentów politechniki na rynku pracy poprzez poszerzanie ich wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskania doświadczenia praktycznego podczas praktyk studenckich, szkoleń, staży, realizowanych wspólnie na terenie stoczni, jak również realizację wspólnych przedsięwzięć rozwojowo-badawczych, szkoleniowych i dydaktycznych. Ponadto obaj partnerzy zamierzają rozwijać wzajemnie swoje kompetencje przez prowadzenie wspólnych projektów badawczych i szkoleń.

Źródło: PM w Szczecinie

Strona główna » Stocznia Szczecińska Wulkan – nowy partner Politechniki Morskiej