Stocznia Szczecińska Wulkan zapewni komponenty dla MFW Thor

Stocznia Szczecińska „Wulkan” poinformowała o swoim zaangażowaniu w budowę morskiej farmy wiatrowej Thor o mocy 1GW. Projekt jest rozwijany przez niemieckiego inwestora RWE.

Na podstawie niedawno podpisanej umowy z Dajin Offshore, Stocznia „Wulkan” odpowiedzialna będzie za dostawę pakietów platform wewnętrznych.

Zakład Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” jest dobrze przygotowany zarówno do produkcji pośrednich, jak i dużych konstrukcji stalowych.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani i dumni, że jesteśmy częścią zespołu budowy Farmy Wiatrowej Thor. To wielka szansa dla naszej Stoczni i zespołu na dalszy rozwój kompetencji przed nadchodzącymi nowymi wyzwaniami i projektami z branży offshore – powiedział Marek Opowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”.

Stocznia Szczecińska „Wulkan” to duża stocznia położona na Pomorzu Zachodnim, na południe od Morza Bałtyckiego. Stocznia jest dostawcą działającym na całym świecie w zakresie produkcji konstrukcji stalowych dla branży morskiej, offshore i onshore. Strategia Stoczni „Wulkan” jest silnie powiązana z kluczowymi aktywami, które są dedykowane dla kompletnych dużych statków i konstrukcji stalowych o masie jednostkowej do 4500 ton.

W ramach planu morskiej stoczni wiatrowej planuje się budowę morskich podstacji wiatrowych, a także innych wielkogabarytowych komponentów offshore na rynek europejski i amerykański. Działalność stoczniowa skupi się na flocie handlowej, a także statkach do obsługi morskiej energetyki wiatrowej, takich jak statki typu „Walk to Work”.

Kluczowe atuty stoczni:

  • 1 Platforma do montażu i załadunku roro lub SPMT do 4500 ton,
  • 2 półsuche pochylnie do budowy nowych statków,
  • 600 m nabrzeży do wyposażania i załadunku,
  • 10 000 m2 hal do śrutowania i malowania certyfikowane przez FROSIO,
  • 80 000 m2 hal produkcyjnych z suwnicami o udźwigu 60-240 ton.

Zostaw komentarz

Strona główna » Stocznia Szczecińska Wulkan zapewni komponenty dla MFW Thor