Szwedzi konsultują z Polską projekt MFW Neptunus

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o możliwości udziału w transgranicznych konsultacjach projektu morskiej farmy wiatrowej Neptunus na szwedzkich wodach Bałtyku. Powiadomienie wystosowano zgodnie z Konwencją z Espoo. Projekt realizowany przez szwedzkiego inwestora OX2 uwzględnia m.in. produkcję zielonego wodoru.

Uwagi i wnioski do otrzymanej dokumentacji, społeczeństwo oraz zainteresowane organy mogą
składać w terminie 30 dni, tj. od dnia 27.06.2023 r. do dnia 27.07.2023 r. (włącznie).

Zgodnie z nadesłaną dokumentacją, w planie jest budowa morskiej farmy energetycznej Neptunus w obrębie szwedzkiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (WSE). Obejmie ona od 120 do 207 turbin, o łącznej wysokości maksymalnej 420 metrów, przy średnicy wirnika 240-390 m na powierzchni całkowitej ok. 645 km2. Jak czytamy, przewidywana łączna moc wynosić będzie ok. 3100 MW, odpowiadające rocznej produkcji energii 13 – 15 TWh. Projekt planowany przez firmę OX2 zlokalizowany będzie w odległości ok. 10 km od polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej, natomiast 100 km od granicy lądowej.

Inwestor szacuje, że wybudowanie hubu energetycznego w całości zajmie do sześciu lat.

Źródło: OX2

W planie produkcja wodoru

Planowany projekt będzie obejmować budowę i eksploatację farmy wiatrowej oraz produkcję wodoru Projekt obejmuje również ułożenie i budowę wewnętrznej sieci kablowej, stacji transformatorowej, platformy do magazynowania i/lub konwersji energii oraz masztów pomiarowych.

Moc zainstalowana hubu energetycznego Neptunus wyniesie ok. 4500 MW. Działalność obiektu skupi się na dwóch głównych celach: produkcji energii wiatrowej i produkcji wodoru. 100% całkowitej mocy farmy wiatrowej może zostać użytych do produkcji wodoru. To, w jakiej ilości wyprodukowana energia elektryczna zostanie użyta do produkcji wodoru, zostanie określone w fazie planowania szczegółowego – informuje inwestor.

W obrębie hubu energetycznego mogą także zostać wybudowane platformy, np. do magazynowania i/lub konwersji energii. Planowana produkcja wodoru będzie bazować na procesie elektrolizy. Inwestor informuje, że ostateczna liczba elektrolizerów na obszarze projektu zależy od wyboru rozwiązań technologicznych, ilości produkowanego wodoru oraz rozwoju technologicznego.

Elektrolizery do produkcji wodoru zostaną zamontowane albo bezpośrednio na fundamentach
turbin wiatrowych w pobliżu elementu przejściowego, albo na osobnych platformach. Jeśli
montaż odbywa się bezpośrednio na fundamentach turbin, przeprowadza się go po
wcześniejszym zamontowaniu turbiny.

Szwedzi chcą się transformować dzięki hubom energetycznym na Bałtyku

Planowany hub energetyczny Neptunus to część zakrojonej na szeroką skalę transformacji
energetycznej w Szwecji oraz pozostałych krajach europejskich, która zakłada przejście
z energii z paliw kopalnych na produkcję energii pochodzącej w całości z OZE. Według prognoz zapotrzebowanie na energię elektryczną do 2045 r. w Szwecji wyniesie minimum 300 TWh, co stanowi dwukrotny wzrost względem obecnego poziomu zużycia energii.

Firma OX2 planuje budowę dodatkowej farmy wiatrowej na obszarze Bałtyku Właściwego, na
wschód od Olandii i na południowy zachód od Gotlandii. Proponowana powierzchnia farmy
wynosi 1045 km². Rysunek 37 przedstawia lokalizację farmy została oznaczoną czarną,
przerywaną linią. W 2022 r. złożono wnioski o wydanie zezwoleń zgodnie z „SEZ”, „KSL” oraz
o zezwolenie na inwestycję w pobliżu obszaru Natura 2000 Ławica Hoburska i Ławice
Środkowe.

Zostaw komentarz

Strona główna » Szwedzi konsultują z Polską projekt MFW Neptunus