MFW Bałtyk II i III z kontraktami na zaprojektowanie i instalację kabli

5 października 2023 r. spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. zawarły umowy z na zaprojektowanie, produkcję, testowanie, transport, instalację i ochronę kabli eksportowych na odcinku od morskiej stacji transformatorowej do miejsca wyprowadzenia energii na lądzie. Usługi zapewni Jan De Nul w konsorcjum z producentem Hellenic Cables.

Przedstawiciele spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. zawarli kontrakt ze spółką Jan De Nul Luxemburg SA Hellenic Cables S.A. Consortium Baltyk 2 spółka jawna, z kolei spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. – ze spółką Jan De Nul Luxemburg SA Hellenic Cables S.A. Consortium Baltyk 3 spółka jawna.

Spółki wykonawców zostały utworzone na potrzeby realizacji kontraktów. Wśród nich znalazł się globalny dostawca usług montażowych Jan De Nul Luxembourg SA oraz producent okablowania – Hellenic Cables SA Hellenic Cable Industry Single Member Societe Anonyme.

Łączna wartość umów sięga ok. 372 mln euro. Cena obejmuje „częściowo stawki ryczałtowe, a częściowo – stawki zależne od indeksacji cen surowców, cen paliw oraz faktycznego nakładu pracy wykonawców i zaangażowanych zasobów”.

Grupa Polenergia posiada 50% udziałów w spółkach, których współwłaścicielem jest Equinor Wind Power AS projekty budowy MFW Bałtyk IIMFW Bałtyk III.

Zgodnie z umowami, Grupa Polenergia zobowiązana będzie do dostarczenia zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji korporacyjnej (PCG). PCG wystawiane będą dotyczyć 50% wartości istniejących zobowiązań spółek projektowych wobec wykonawców. Maksymalna przewidywana kwota zobowiązań Grupy Polenergia z tytułu PCG wynosi (dla obu umów łącznie): 36 mln euro do dnia 01.10.2024 (zakup surowców), oraz w dalszym okresie aż do osiągnięcia zamknięcia finansowego potwierdzonego przez instytucję finansującą: 156,5 mln euro.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk II i III z kontraktami na zaprojektowanie i instalację kabli