Enea otrzymała decyzję MI dot. PSZW dla jednego z obszarów na Bałtyku

Spółka energetyczna Enea poinformowała, że 9 sierpnia 2023 r. otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (PSZW).

Decyzja dotyczy obszaru na Morzu Bałtyckim oznaczonego nr 60.E.4 na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej. W postępowaniu rozstrzygającym wnioskowała spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o.

Spółka posiada 33,81% udziałów w spółce, a pozostałe 66,19% udziałów należy do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 0,56 GW.

W komunikacie zaznaczono, że decyzja nie jest ostateczna.

-W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom postępowania przysługuje prawo skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy. Intencją Spółki jest poinformowanie w trybie kolejnych raportów bieżących jedynie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających uzyskanie takiej decyzji – czytamy.

Podobne decyzje otrzymały wczoraj spółki PGE i Tauron.

Zostaw komentarz

Strona główna » Enea otrzymała decyzję MI dot. PSZW dla jednego z obszarów na Bałtyku