Ratusz Łeby: Przetarg na dzierżawę terenów pod zaplecze serwisowe dla MFW nierozstrzygnięty

Drugi przetarg na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni ok. 1 ha w porcie Łeba pod zaplecze serwisowe dla morskich farm wiatrowych nie został rozstrzygnięty. Jak poinformował redakcję offshorewindpoland.pl łebski magistrat, w przetargu nie złożono żadnej oferty.  

– Przetarg na dzierżawę nieruchomości działki nr 365/64, 365/63 i 52/4, położonych w Łebie, obręb 2, przy ul. Jachtowej, nie został rozstrzygnięty. Nikt nie przystąpił do przedmiotowego przetargu – poinformowała nasz portal Ewa Szafałowicz z Urzędu Miejskiego w Łebie.

Jak informowaliśmy, na 1 grudnia 2023 r. władze Łeby po raz drugi ogłosiły przetarg na 30-letnią dzierżawę tych terenów, które mają być wykorzystane jako zaplecze serwisowe dla morskich farm wiatrowych. Jako kryterium wskazano, że oferty mogą składać ,,jedynie podmioty posiadające ostateczną decyzję lokalizacyjną lub podmioty należące do grupy kapitałowej, w której inna spółka posiada taką decyzję”. Przetarg miał odbyć się 20 grudnia. Dotychczas nie było znane rozstrzygnięcie postępowania.

Należy jednak wskazać, że udziałem w drugim przetargu był zainteresowany co najmniej jeden podmiot, co wynika z dokumentacji przetargowej. W dokumencie datowanym na 13 grudnia 2023 r. burmistrz Łeby złożył wyjaśnienia dotyczące zapisów przedwstępnej umowy dzierżawy w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Miasta od ,,podmiotu zainteresowanego udziałem w ogłoszonym przetargu”. Firma zgłosiła wątpliwości, co do interpretacji zapisów projektu wspomnianej umowy.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 24 sierpnia 2023 r. i miał zostać rozstrzygnięty 6 listopada. Jednak jak informowaliśmy 23 października, czyli niemal dwa tygodnie przed wskazanym terminem, burmistrz odwołał przetarg tłumacząc to ,,koniecznością doprecyzowania warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy postępowania przetargowego”.

Przypomnijmy, że port w Łebie jako bazę serwisową dla projektów morskich farm wiatrowych wskazała spółka Baltic Power, z Grupy Orlen, a także Equinor i Polenergia.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ratusz Łeby: Przetarg na dzierżawę terenów pod zaplecze serwisowe dla MFW nierozstrzygnięty