Bartosik: Polska staje się liderem we wzmacnianiu przemysłu wiatrowego w Europie

Na początku lutego 2024 r. globalny producent komponentów wiatrowych Vestas wraz z lokalnymi władzami w Szczecinie uroczyście dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod nową fabrykę. Rozmawiamy z Małgosią Bartosik, zastępczynią dyrektora generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej WindEurope, na temat rodzących się możliwości dla Polski, które daje nowo budowany hub przemysłowy w Polsce.

OfshoreWindPoland.pl: Jakie znaczenie ma dla polskiego i europejskiego sektora wiatrowego rozpoczęcie budowy nowej fabryki Vestas w Szczecinie?

Małgosia Bartosik: UE chce zainstalować 420 GW w energetyce wiatrowej do 2030 r., aby osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i bezpieczeństwa energetycznego, w porównaniu z 276 GW zainstalowanymi obecnie. Ten cel chce osiągnąć za pomocą turbin wiatrowych „Made in Europe”. Aby zrealizować ambicje, moce produkcyjne w Europie muszą wzrosnąć. Potrzebujemy więc znacznie więcej takich inwestycji. Nasz łańcuch dostaw morskich elektrowni wiatrowych może obecnie produkować do 7 GW nowych turbin rocznie. Jednak począwszy od 2026 r. musi on wytwarzać 20 GW rocznie, aby zrealizować ambitne cele Europy w zakresie ekspansji morskiej energetyki wiatrowej. Już teraz istnieją wąskie gardła w zakresie zdolności produkcyjnych fundamentów turbin morskich oraz dostępności statków do ich instalacji.

To wspaniale, że polski rząd wspiera również te inicjatywy. W ubiegłym roku 26 państw członkowskich formalnie zobowiązało się do podjęcia działań określonych w „Pakiecie na rzecz energetyki wiatrowej” Komisji Europejskiej, zatwierdzając „Europejską Kartę Energetyki Wiatrowej”. Państwa członkowskie muszą zrealizować te działania, aby osiągnąć cele energetyczne UE. Zaangażowanie wykazane przez polski rząd jest dobrym przykładem dla innych rządów.

Jak postrzega Pani nową inwestycję Vestasa w kontekście szans dla Polski i samego Szczecina? Co to oznacza dla kraju i tego miasta?

Polska ma już silny łańcuch dostaw dla morskiej i lądowej energetyki wiatrowej. Nowa fabryka zapewni regionowi wokół Szczecina wiele możliwości zatrudnienia. Nowa morska fabryka gondoli i montażu stworzy na początek co najmniej 700 bezpośrednich miejsc pracy. Uzupełni ją druga fabryka w tym samym miejscu, produkująca łopaty. Oczekuje się, że łącznie obie fabryki stworzą ponad 1 700 bezpośrednich miejsc pracy do 2026 roku. Tak więc silne zaangażowanie Polski w budowę morskiej energetyki wiatrowej opłaci się w postaci nowych miejsc pracy i impulsu gospodarczego dla polskich obszarów przybrzeżnych.

Polska postawiła sobie za cel uruchomienie 6 GW morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku i 18 GW do 2040 roku. Nowa fabryka odegra kluczową rolę w zaopatrywaniu rosnącej floty morskich farm wiatrowych w Europie, a zwłaszcza w Polsce.

Czy Polska ma szansę odegrać ważną rolę we wzmacnianiu europejskiego sektora energetyki wiatrowej?

Dzięki tej nowej fabryce Polska pokazuje, że jest liderem. Jest też dużo większy potencjał do rozbudowy już istniejącego łańcucha dostaw. Przede wszystkim Polska będzie liderem morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Będzie odgrywać dużą rolę we wzmacnianiu zdolności produkcyjnych również wokół Morza Bałtyckiego. Nie wspominając już o wszystkich dodatkowych miejscach pracy, które zostaną utworzone w procesie faktycznej budowy tych farm wiatrowych. Polska ma również wielu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, których można przekwalifikować do pracy w branży wiatrowej. Dzieje się tak już w przypadku osób, które wcześniej pracowały w kopalniach węgla lub w rybołówstwie.

Dziękujemy

Zostaw komentarz

Strona główna » Bartosik: Polska staje się liderem we wzmacnianiu przemysłu wiatrowego w Europie