Polsko-belgijskie rozmowy o offshore wind

Minister Anna Moskwa spotkała się z przebywającą w Polsce w ramach podróży po krajach bałtyckich minister ds. energii Belgii Tinne Van der Straeten. Tematem rozmów, które odbyły się 22 września 2023 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, były kwestie dotyczące bieżącej legislacji Unii Europejskiej w obszarze energii w perspektywie objęcia przez Belgię prezydencji w Radzie Unii Europejskiej już w pierwszej połowie 2024 r. Dyskusja skupiła się na kwestiach morskiej energetyki wiatrowej, która dla Belgii, podobnie jak i dla Polski, ma znaczenie strategiczne.

Podczas spotkania zaprezentowano sposób w jaki w Polsce udzielane jest wsparcie dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a także planowane zmiany legislacyjne, które mają ułatwić jego dalszy rozwój.

-Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z filarów transformacji energetycznej Polski i chcemy zapewnić jak najbardziej sprzyjające warunki do wspierania tego celu. Potencjał energetyczny polskich obszarów morskich jest uznawany za jeden z największych w regionie – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W związku z rosnącym potencjałem rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej, w ustawie o odnawialnych źródłach energii Polska przewiduje wzrost wolumenu mocy w aukcjach z 5 do 12 GW. W efekcie w perspektywie do 2040 r. moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej wzrośnie do 18 GW. Kierunek ten nie tylko umożliwi rozwój gospodarczy, ale przyczyni się także do realizacji celów polityki klimatycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Polska prezydencja w Radzie UE

Minister Anna Moskwa poinformowała również o przygotowaniach Polski do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, co nastąpi 1 stycznia 2025 r. Tym bardziej współpraca i wczesne konsultacje mają ogromne znaczenie w celu zapewnienia sprawnej realizacji europejskiej agendy. Podczas spotkania dyskutowano również o sprawnym procesie synchronizacji państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy Zachodniej. Belgijska minister energii poparła ten proces i wskazała na aktywną rolę Polski w osiągnięciu tego celu.

Podczas spotkania poruszono także kwestie rozwoju energetyki jądrowej oraz polskich inwestycji w tym zakresie. Polska uzyskała pełne poparcie Królestwa Belgii w realizacji kolejnych strategicznych kroków w realizacji założeń Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Polsko-belgijskie rozmowy o offshore wind