Wsparcie finansowe na innowacje w ramach projektu ELBE Eurocluster

Trwa nabór na usługi wspierające innowacje finansowane w ramach projektu ELBE EUROCLUSTER. Projekt skierowany jest do europejskich MŚP działających w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Nabór trwa tylko do 30 września br.

ELBE Alliance ma na celu pozycjonowanie Europy jako światowego lidera technologicznego i przemysłowego w dziedzinie morskiej energii odnawialnej. Skupia siedem europejskich klastrów z najlepszymi firmami eksperckimi i organizacjami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie morskiej energii odnawialnej, aby zająć się ekspansją tego sektora poza Europę.

Nabór na innowacje

Międzynarodowy projekt ELBE EUROCLUSTER realizowany jest przez Województwo Pomorskie wspólnie z Baskijskim Klastrem Energii oraz klastrami z Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji i Francji. Zakładany czas realizacji to 3 lata, od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Obecnie trwa nabór w ramach mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla MŚP w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, m.in. prototypowanie oraz tworzenie demonstratorów w obszarze zielonych technologii. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie merytoryczne oraz finansowe do 60 tys. euro. Projekt realnie zweryfikuje możliwości i potencjał polskiej myśli innowacyjnej na tle globalnych partnerów.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 438 861,36 EUR, w tym budżet województwa pomorskiego to 27 820,00 EUR.

Dla kogo system wsparcia innowacji?

Dla innowacyjnych MŚP z sektora morskiej energetyki odnawialnej (MEW) i/lub rozwijających się projektów, czy usług w sektorze MEW. Wnioskować mogę przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w jednym z następujących krajów: UE-27, Liechtenstein, Islandia i Norwegia.

Wnioski składane przez konsorcja transgraniczne (MŚP z różnych państw członkowskich UE) są faworyzowane w ocenie wniosków.

Wnioski należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy EU survey:

Termin składania aplikacji: 30 września 2023 r.

W razie zainteresowania zagranicznym partnerstwem, proszę wypełnić i odesłać ELBE SME Matchmaking Sheet na adres e mail: l.dabrowski@pomorskie.eu

Źródło: UMWP

Zostaw komentarz

Strona główna » Wsparcie finansowe na innowacje w ramach projektu ELBE Eurocluster