Region Morza Północnego chce osiągnąć 300 GW w offshore wind do 2050 r.

Dziewięć państw europejskich podczas szczytu Morza Północnego podpisało w belgijskim Ostend deklarację dotycząca przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Do 2030 roku moc zainstalowana w offshore wind na Morzu Północnym ma wynieść co najmniej 120 GW oraz co najmniej 300 GW w 2050 roku.

Deklaracja podpisana w Ostend jest następstwem podobnego dokumentu podpisanego 18 maja 2022 roku w Esbjerg przez ministrów energii Belgii, Danii, Niemiec oraz Holandii. Wówczas te państwa zobowiązały się do zainstalowania morskich farm wiatrowych o mocy 150 GW do 2050 roku. Oprócz wskazanych krajów deklaracja w Ostend została podpisana również przez przedstawicieli rządów Francji, Irlandii, Luksemburga, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii.

W ramach deklaracji wskazane zostały indywidualne cele dla poszczególnych państw w zakresie mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej.

  • Belgia – 6 GW do 2030 roku i 8 GW do 2040 roku
  • Dania – umożliwi powstanie na Morzu Północnym instalacji o mocy co najmniej 5,3 GW do 2030 roku z zamiarem osiągnięcia 35 GW do 2050 roku
  • Francja – będzie dążyć do powstania instalacji o mocy co najmniej 2,1 GW do 2030 roku oraz 4,6-17 GW do 2050 roku na Morzu Północnym oraz Kanale Wschodnim
  • Niemcy – zbudują na Morzu Północnym farmy o mocy co najmniej 26,4 GW do 2030 roku oraz 66 GW do 2050 roku
  • Irlandia – zbuduje instalacje o mocy co najmniej 4,5 GW do 2030 roku i 20 GW do 2050 roku
  • Luksemburg – zamierza przyczynić się do realizacji połączonych celów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej do których dążą sygnatariusze deklaracji, poprzez wykorzystanie specjalnych mechanizmów współpracy umożliwiających udział finansowy w projektach związanych z morską energią wiatrową.
  • Norwegia – będzie dążyć do zbudowania instalacji o mocy co najmniej 3 GW do 2030 roku, w tym 1,5 GW w postaci pływających farm wiatrowych i pozwoli na realizację projektów o mocy 30 GW do 2040 roku
  • Holandia – ok. 21 GW do ok. 2030 r. Przeanalizuje, czy jest możliwe osiągnięcie 50 GW i 72 GW odpowiednio w 2040 roku i 2050 roku z uwzględnieniem dostępnej przestrzeni obszarów morskich oraz wpływ instalacji na środowisko
  • Wielka Brytania – do 50 GW do 2030 roku, z czego do 5 GW mają stanowić pływające farmy wiatrowe

Ponadto, kraje zobowiązały się do m.in. budowy hubów i wysp energetycznych, realizacji wspólnych projektów, a także do analizy potencjału produkcji energii z morskiej energetyki wiatrowej oraz wodoru na całym obszarze Morza Północnego.  

Pełną treść DEKLARACJI można przeczytać TUTAJ.

Źródło: BMWK.de

Zostaw komentarz

Strona główna » Region Morza Północnego chce osiągnąć 300 GW w offshore wind do 2050 r.