PM w Szczecinie: Dwukrotny wzrost zainteresowania kierunkiem offshore wind

Politechnika Morska w Szczecinie poinformowała, że zakończył się pierwszy nabór na studia, w ramach go wpłynęło 920 teczek od kandydatów. Jest to wzrost o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. W tym roku każdy z pięciu wydziałów odnotował zwiększone zainteresowanie, w tym kierunkiem związanym z morską energetyką wiatrową.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji, przedstawiła Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Agnieszka Deja.

-Ogłaszając wyniki tegorocznej rekrutacji na Politechnice Morskiej w Szczecinie, chciałabym przede wszystkim podziękować za zaufanie i wybór naszej Uczelni. Dokładamy wszelkich starań, aby Politechnika Morską była nowoczesną i prężnie rozwijającą się Uczelnią, a wyniki tegorocznej rekrutacji potwierdzają, że idziemy w dobrym kierunku – powiedziała przedstawicielka uczelni.

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na wybór kierunków technicznych. Topowymi kierunkami niezmiennie pozostały: nawigacja, logistyka oraz informatyka. Mechatronika oraz inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe zanotowały z kolei dwukrotny wzrost złożonych teczek.
 
36% więcej teczek złożono także na kierunku geodezja i kartografia. W toku tych studiów na tym kierunku prowadzimy jako jedyni w Polsce specjalność hydrografia. Również kierunek transport, który zajął drugie w Polsce miejsce w tegorocznym rankingu Perspektyw 2023, zanotował wzrost.

Wielu młodych ludzi postanowiło także podjąć studia na kierunku automatyka i robotyka, oceanotechnika czy mechanika i budowa maszyn – tu też odnotowano wzrost.

25 lipca br. startuje druga tura naboru na studia. W tym przypadku uczelnia dysponuje ostatnimi wolnymi miejscami na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem informatyki, na której limit został wyczerpany.

Offshore wind na Politechnice Morskiej w Szczecinie

PM w Szczecinie informuje, że przyszli bsolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają niezbędną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Ponadto, wykazują się umiejętnościami rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych; potrafią rozwiązywać zaawansowane problemy identyfikacji stanu technicznego urządzeń, rozwiązywać problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn.

Wydział Mechaniczny PM ma, oprócz nowoczesnych sal wykładowych i skomputeryzowanych laboratoriów, także własną gondolę turbiny wiatrowej (posadowioną na 20-mertowym maszcie), w której studenci odbywają specjalistyczne szkolenia.

Do pakietu wiedzy uzyskanej podczas studiów należy także znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstawy ekonomii i zarządzania. Absolwenci potrafią także stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawnie wykorzystują techniki informatyczne w pracach inżynierskich, wspomagając się wiedzą dotyczącą transferu technologii, trendów rozwojowych w przemyśle zarówno lądowym jak i offshorowym, infrastrukturze i sprzęcie pomiarowym; posługują się zawodowym językiem angielskim.

Politechnika Morska w Szczecinie współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami sektora energii wiatrowej i centrami szkoleniowymi, organizuje także konferencje poświęcone morskiej energetyce wiatrowej, organizuje międzynarodowy konkurs na projekt o morskich elektrowniach wiatrowych 👉 konkurs MEWy

Pracodawcy podkreślają, że cenną zaletą absolwentów Politechniki Morskiej jest praktyka zawodowa, którą jako studenci zdobywają w branżowych firmach, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkujących i obsługujących morskie elektrownie wiatrowe.

Źródło: PM w Szczecinie

Strona główna » PM w Szczecinie: Dwukrotny wzrost zainteresowania kierunkiem offshore wind