Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód w Porcie Ustka – projekt rozporządzenia w wykazie rządu

Wczoraj w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych portu morskiego w Ustce. Rozporządzenie zostanie przyjęte w II kwartale 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wskazano, że głównym celem planu jest zagospodarowanie morskich wód wewnętrznych w granicach jego obszaru opracowania, w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów.

Ponadto, plan ma ograniczyć konflikty obecnie występujące w obszarze nim objętym. Plan będzie stanowił również podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich. Jak podkreślono, dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania. Dla każdego z wyznaczonych akwenów sporządzana została karta akwenu, w której są zawarte szczegółowe rozstrzygnięcia.

Przypomnijmy, że PGE Baltica wybrała port w Ustce jako bazę serwisową dla swoich projektów morskich farm wiatrowych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2024 r. Pod koniec października 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce. Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, w grudniu 2023 r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe na terenie byłej przetwórni ryb w porcie w Ustce. Mają zakończyć się w kwietniu 2024 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód w Porcie Ustka – projekt rozporządzenia w wykazie rządu