PGE Baltica rozpoczyna prace rozbiórkowe w porcie w Ustce

W związku z przygotowaniami do budowy bazy operacyjno-serwisowej dla morskich farm wiatrowych jeszcze w grudniu PGE Baltica rozpocznie prace rozbiórkowe na terenie byłej przetwórni ryb w porcie w Ustce. Mają się one zakończyć w kwietniu 2024 r. – poinformował ustecki magistrat. 

Rozbiórka dotyczyć będzie 9 budynków, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie – wśród nich są tzw. wytwórnia lodu, główny energetyk, maszynownia i hala produkcyjna. Usunięta zostanie także stara nawierzchnia na terenie nieruchomości. Rozbiórce nie będzie podlegać budynek Starej Sieciarni, którą PGE Baltica planuje zaadoptować w przyszłości na centrum szkoleniowe.      

Prace prowadzone będą wyłącznie na terenie należącym do PGE Baltica – nie będą wiązały się z ograniczeniem dostępu do sąsiadujących posesji. Jak wskazują władze Ustki można spodziewać się zwiększonego ruchu pojazdów wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte, które na bieżąco wywozić będą odpady powstałe w wyniku rozbiórek.

Wykonawca robót został zobowiązany przez PGE Baltica do prowadzania pracy w godz. 7-19, tak by były one jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

Prace rozbiórkowe zakończą się najpóźniej w kwietniu 2024 r. Odbywają się na podstawie pozwolenia na rozbiórkę wydanego przez Wojewodę Pomorskiego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej we wrześniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Przypomnijmy, że PGE Baltica wybrała port w Ustce jako bazę serwisową dla swoich projektów morskich farm wiatrowych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2024 r. Pod koniec października Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce.

Morskie farmy wiatrowe PGE

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Orsted. Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Źródło: UM Ustka

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE Baltica rozpoczyna prace rozbiórkowe w porcie w Ustce