Cztery oferty w przetargu na wykonanie projektu podstawowego i analiz systemowych MFW Baltica 1

Cztery firmy są zainteresowane wykonaniem dla polskie spółki PGE Baltica projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych w projekcie morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z układem wyprowadzenia. Otwarcie ofert nastąpiło 28 marca.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożyli:

  • niemiecki Moeller & Poeller Engineering GmbH – 3 612 137,50 zł brutto
  • duński Ramboll Denmark A/S – 4 622 119,83 zł brutto
  • BSPiR „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA – 8 487 000,00 zł brutto
  • holenderski AFRY Netherlands B.V. – 4 934 543,00 zł brutto

Na realizację zamówienia PGE Baltica zamierza przeznaczyć 5 142 000 zł brutto, co oznacza, że obecnie jedna z czterech ofert przekracza budżet założony na ten cel przez PGE Baltica.

Zgodnie z opisem zamówienia, projekt podstawowy wyprowadzenia zostanie podzielony na następujące etapy:

  • etap 1 – techniczny oraz zbiór założeń do studiów i analiz ekonomicznych polegających na wstępnym wyborze optymalnego rozwiązania technicznego MFW Baltica-1 – przyłączenie do sieci.
  • etap 2 – do wykonania w celu dalszego szczegółowego zbadania wybranych już rozwiązań technicznych pod kątem technicznym i zestawu założeń do studiów ekonomicznych. Wynikiem tego etapu jest rekomendacja przez wykonawcę najlepszego i ostatecznego rozwiązania technicznego dla przyłączenia do sieci MFW Baltica 1.

Wykonawca ma dostarczyć kompleksowe studium rozwiązań technicznych w zakresie przyłączenia do sieci morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, obejmujące między innymi następujące kluczowe elementy jak rozwiązania techniczne dotyczące łączy HVAC i HVDC.

Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację przedsięwzięcia.

Drugie podejście

To już drugie podejście PGE Baltica do wyboru wykonawcy projektu podstawowego wraz z wykonaniem analiz systemowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 wraz z układem wyprowadzenia. Jak opisywaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, 24 stycznia br. PGE Baltica podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu ze względu na zbyt wysoką kwotę najlepszej oferty. W uzasadnieniu spółka wskazała, że cena oferty najkorzystniejszej przekracza wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. PGE Baltica nie wskazała, która oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Na początku stycznia 2024 f. informowaliśmy na łamach naszego portalu, że do PGE wpłynęły dwie oferty: holenderskiej spółki BLIX Consultancy (6 190 762,6 zł brutto) oraz Biura Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A. (8 837 088,75 zł brutto). Obie oferty przekraczały budżet 5 412 000 zł brutto, jaki PGE Baltica chciała przeznaczyć na realizację zlecenia. Wówczas PGE Baltica wskazała, że na realizację przedsięwzięcia wykonawca miał mieć 13 miesięcy.

MFW Baltica 1

Morska Farma Wiatrowa o mocy ok. 0,9 GW ma zostać uruchomiona po 2030 r. Instalacja będzie zlokalizowana ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w rejonie Ławicy Środkowej. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową.

Zostaw komentarz

Strona główna » Cztery oferty w przetargu na wykonanie projektu podstawowego i analiz systemowych MFW Baltica 1