MFW Baltica 3 z pozwoleniem na budowę części infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej

6 grudnia 2023 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 3 w obszarze strefy brzegowej. Projekt jest realizowany przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz duński Ørsted.

Jak wskazano w decyzji, sprawa dotyczy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 3 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) w obszarze strefy brzegowej”. Inwestycja będzie realizowana na działkach w Kierzkowie w gminie Choczewo w powiecie wejherowskim.

To kolejna decyzja Wojewody Pomorskiego dotycząca projektów morskich farm wiatrowych realizowanych przez PGE i Ørsted. 30 listopada Wojewoda zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 w obszarze strefy brzegowej. Dzień wcześniej zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na realizacji inwestycji w infrastrukturę przyłączeniową MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) tj. budowy linii kablowej średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej”.

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Orsted. Jak zapowiadają przedstawiciele koncernu ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) w sprawie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 zostanie podjęta najpóźniej w drugim kwartale 2024 r.

Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Baltica 3 z pozwoleniem na budowę części infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej