PGE: Rentowność inwestycji w MFW jest satysfakcjonująca. Decyzja inwestycyjna w 2024 r.

PGE podejmie ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) w sprawie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 najpóźniej w drugim kwartale 2024 r. Jak przekonują przedstawiciele spółki, rentowność inwestycji w projekt jest na satysfakcjonującym poziomie pomimo wzrostu cen materiałów spowodowanego inflacją.

Cytowany przez Polską Agencję Prasową prezes PGE Wojciech Dąbrowski zapowiedział, że po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej zapadną rozstrzygnięcie dotyczące finansowania projektu. Uzupełniając jego wypowiedź wiceprezes PGE Lechosław Rojewski zwrócił uwagę, że koncern nie dostrzega problemów w pozyskaniu finansowania dla inwestycji.

Jak poinformował prezes Dąbrowski, spółka nie otrzymała zarówno od Ørsted, duńskiego partnera przy realizacji inwestycji, ani od Siemensa, dostawcy turbin, sygnałów co do niemożności realizacji przedsięwzięcia. Podkreślił, że PGE stale monitoruje sytuację rynkową na świecie.

W ostatnim czasie Ørsted ogłosił wycofanie się z budowy dwóch morskich farm wiatrowych w Stanach Zjednoczonych tłumacząc to m.in. problemami w łańcuchach dostaw czy rosnącymi kosztami finansowania. Duńczycy wcześniej informowali o opuszczeniu z konsorcjum rozwijającego projekty offshore wind w Norwegii argumentując decyzję koniecznością ,,priorytetyzacji inwestycji”. Ørsted nie jest jedynym koncernem, który podjął takie kroki. Również szwedzki Vattenfall, który wstrzymał realizację inwestycji w projekt morskiej farmy wiatrowej u wybrzeży Wielkiej Brytanii, mimo, że miała zapewnione przychody w ramach kontraktu różnicowego.

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Źródło: Polska Agencja Prasowa, PGE Polska Grupa Energetyczna

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE: Rentowność inwestycji w MFW jest satysfakcjonująca. Decyzja inwestycyjna w 2024 r.