Uniwersytet Morski w Gdyni uruchamia studia drugiego stopnia na kierunku morska energetyka wiatrowa

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz pierwszy uruchomi studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na nowym kierunku morska energetyka wiatrowa. Rekrutacja ruszy 4 grudnia.

Jak poinformowała uczelnia, uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa (MEW) stanowi odpowiedź na potrzeby europejskiego i globalnego rynku pracy, wynikające z transformacji energetycznej światowej gospodarki.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań organizacyjnych i technicznych związanych z cyklem życia lądowych i morskich obiektów energetyki wiatrowej, począwszy od planowania, poprzez zarządzanie procesami konstruowania, zaopatrywania, eksploatacji, aż po ich likwidację. Proces kształcenia został zaprojektowany tak, by w ramach wybieralnych modułów przedmiotów student pogłębiał swoją wiedzę w zakresie czterech obszarów związanych z cyklem życia farm wiatrowych, tj.:

a) z fazą rozwoju projektów – ścieżka menadżerska,

b) z montażem wież elektrowni wiatrowych – ścieżka nautyczna,

c) z uruchomieniem elektrowni i przesyłem energii elektrycznej – ścieżka integracji cyfrowej,

d) z fazą eksploatacji i obsługi morskich elektrowni wiatrowych – ścieżka eksploatacyjna.

Jak zaznacza Uniwersytet Morski w Gdyni, niezależnie od wybranej ścieżki u studentów kierunku MEW, będą kształtowane kompetencje i umiejętności zawodowe, w zakresie znajomości języka angielskiego oraz kierowania zasobami ludzkimi. Absolwenci będą przygotowani do zarządzania projektami technicznymi i procesami związanymi z planowaniem, projektowaniem, budowaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów energetyki wiatrowej, w szczególności z zarządzaniem procesami wytwarzania energii elektrycznej, procesami logistycznymi, zarządzaniem bezpieczeństwem, niezawodnością i utrzymaniem ruchu obiektów morskich farm wiatrowych.

Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni

Zostaw komentarz

Strona główna » Uniwersytet Morski w Gdyni uruchamia studia drugiego stopnia na kierunku morska energetyka wiatrowa