Łotwa chce sięgnąć po więcej energii z morskich farm wiatrowych

Łotewska część projektu morskiej farmy wiatrowej Elwind, którą Ryga realizuje wspólnie z Estonią, ma mieć 1000 MW mocy. To tyle ile wcześniej miała wynieść łączna moc zainstalowana w offshore wind w obydwóch państwach. Ryga chce przeznaczyć 19 mln euro na dodatkowe badania obszarów morskich.

Rząd łotewski przyjął na posiedzeniu raport na temat dalszego rozwoju projektu morskiej energetyki wiatrowej Elwind. Podkreślono w nim m.in. wsparcie dla jego budowy oraz znaczenie dla wzmocnienia niezależności energetycznej Łotwy.

– Energetyka jest jednym z tych sektorów, który w sposób najbardziej bezpośredni wpływa na pozyskiwanie inwestycji, dlatego realizacja takich projektów jak Elwind ma ważny wkład w rozwój gospodarki łotewskiej. Już dzisiaj szybko rozwija się produkcja w miastach nadmorskich w regionie Kurlandii. Jednak powstanie nowych zakładów w przemyśle energochłonnych wymaga zapewnienia większej ilości energii po konkurencyjnej cenie – stwierdził Jānis Ločmelis, szef zespołu projektowego Elwind w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju.

Przyjmując raport rząd podjął decyzję o zainwestowaniu 18 755 000 euro wsparcia przyznanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na badania w ramach projektu MFW Elwind. Kwota ta przy intensywności wsparcia wynoszącej 50% zostanie wykorzystana na badania obszarów morskich Łotwy i Estonii. Rząd zaakceptował realizację projektu i przyznanie wymaganego dofinansowania ze środków państwowych w wysokości 10 304 250 euro.

Blisko 9,37 mln euro zostanie przekazanych jako wsparcie dla Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju, a prawie 9,39 mln euro trafi do Estońskie Centrum Inwestycji Środowiskowych. Pozyskane środki pozwolą wykonania badań morskich na Łotwie i Estonii na obszarze ok. 200 km2 w każdym z tych krajów.

Jak wskazuje Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, uwzględniając powierzchnię badanych obszarów i planowaną moc morskich farm wiatrowych w sąsiednich krajach, a także trendy w łańcuchu dostaw, Rada Ministrów dała zielone światło dla określenia planowanej docelowej mocy łotewskiej części projektu Elwind na poziomie do 1000 MW. Zdaniem Agencji taka moc pozwoli skuteczniej przyciągać inwestorów i przyczyni się do obniżenia cen energii elektrycznej w regionie. Do tej pory zakładano, że taką moc osiągną łącznie morskie farmy wiatrowe na Łotwie i w Estonii.

Obecnie Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju wraz z Estońskim Centrum Inwestycji Środowiskowych przygotowuje dokumentację przetargową na niezbędne badania dla projektu Elwind, aby móc pozyskać dostawców usług i rozpocząć badania obszarów morskich na początku 2024 r.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl Biuro Stanu ds. Środowiska Łotwy wydało decyzję, na mocy której rozpoczęto prace nad oceną oddziaływania na środowisko projektu Elwind.

Farma ma powstać ok. 15-20 km od wybrzeża Kurzeme, na obszarze morskim leżącym naprzeciwko Pävilosta. Budowa miałabyś rozpocząć w latach 2027-2030. Dotychczas celem Łotwy i Estonii jest osiągnięcie rocznej produkcji energii elektrycznej z OZE na poziomie od około 3 do 3,5 TWh (w oparciu o współczynnik wydajności równy 40%).

Źródło: Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju

Zostaw komentarz

Strona główna » Łotwa chce sięgnąć po więcej energii z morskich farm wiatrowych