Ruszyły prace nad oceną oddziaływania na środowisko dla MFW Elwind       

Biuro Stanu ds. Środowiska Łotwy wydało decyzję, na mocy której rozpoczęto prace nad oceną oddziaływania na środowisko dla łotewsko-estońskiego projektu morskiej farmy wiatrowej Elwind.

Jak poinformowała Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, prace zostały poprzedzone dwoma spotkaniami z mieszkańcami Pāvilosta i Jūrkalne, na którym przedstawiono założenia inwestycji. W efekcie w sierpniu przeprowadzono wstępne konsultacje społeczne, a we wrześniu seminarium, na którym przedstawiono możliwości biznesowe w związku z budową morskiej farmy wiatrowej. Dialog z mieszkańcami i przedsiębiorcami na temat najlepszych praktyk przy realizacji tego typu projektów będzie kontynuowany podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Władze łotewskie wskazują, że jednym z celów związanych z morską energetyką wiatrową jest budowa local content poprzez zaangażowanie możliwie na jak wcześniejszy etapie mieszkańców wybrzeża i firm, które będą mogły zaoferować swoje usługi zarówno podczas budowy farmy wiatrowej, jak i później podczas jej eksploatacji.

– Państwo zapewni wszystkie niezbędne badania tj. ocenę oddziaływania na środowisko, badania techniczne, inżynieryjne a także analizy społeczno-ekonomiczne. Największym wkładem będą gwarancje podłączenia instalacji do sieci, co jest bardzo ważne dla prywatnych deweloperów – powiedział Jānis Ločmelis, szef zespołu projektowego Elwind w Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju.

W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie przeprowadzonych ponad 20 różnych badań. Wiele z nich rozpocznie się już na początku 2024 r. W pierwszych pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone analizy wpływu farmy wiatrowej na szlaki migracyjne ptaków i nietoperzy, tarliska ryb i miejsc rozmnażania fok. Jak zapewnia Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, wszystkie planowane badania zostaną przeprowadzone w ścisłej współpracy z Estonią.

– Opinia mieszkańców jest bardzo ważna, dlatego zorganizowaliśmy wstępne konsultacje społeczne, szukając opinii lokalnych społeczności. W naszych badaniach zwrócimy szczególną uwagę na krajobraz, ponieważ niektórzy mieszkańcy nadal obawiają się, że rozwój farmy wiatrowej może wpłynąć na ich codzienne życie. Będziemy również nadal analizować sytuację wpływu inwestycji na rozwój lokalnego biznesu i turystyki – stwierdził Ločmelis.

Po zakończeniu badań oddziaływania na środowisko, po około dwóch latach, zorganizowane zostaną konsultacje społeczne, podczas których obywatele będą mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań, a także wyrażenia swoich opinii i propozycji dotyczących przyszłego rozwoju projektu. Kolejnym krokiem będzie aukcja na uzyskanie prawa do terenu, na którym powstanie farma. Aukcja ma być otwarta dla każdego potencjalnego inwestora, który spełni określone kryteria. Przewiduje się, że aukcja może odbyć się w 2026 r.

Źródło: Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju

– Założony harmonogram jest ambitny ale możliwy do zrealizowania. Inwestycja wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, stworzy nowy przemysł i dobrze płatne miejsca pracy, zwiększy atrakcyjność gospodarczą zachodniego wybrzeża i popyt na usługi turystyczne – stwierdził przedstawiciel Agencji Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ELWIND

Łotwa wspólnie z Estonią rozwija projekt morskiej farmy wiatrowej Elwind. Instalacja o mocy 500-1000 MW ma powstać ok. 15- 20 km od wybrzeża Kurzeme, na obszarze morskim leżącym naprzeciwko Pävilosta. Budowa miałabyś rozpocząć w latach 2027-2030. Celem Łotwy i Estonii jest osiągnięcie rocznej produkcji energii elektrycznej z OZE na poziomie od około 3 do 3,5 TWh (w oparciu o współczynnik wydajności równy 40%).

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszyły prace nad oceną oddziaływania na środowisko dla MFW Elwind