Litwa zatwierdza termin drugiej aukcji offshore wind

Kolejna aukcja dla morskiej energii na Litwie odbędzie się 15 stycznia 2024 r. Taką decyzję podjął tamtejszy rząd, zgadzając się z propozycją ministerstwa energii, o której nasza redakcja informowała w ubiegłym miesiącu.

Dainius Kreivys, minister energii, podkreślił, że morska energetyka wiatrowa pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i odpowiedzieć na wyzwanie związane z niedoborem lokalnej produkcji energii elektrycznej.

– Moc dwóch planowanych morskich farm wiatrowych odpowiada mocy niewybudowanej elektrowni jądrowej Visaginas, dlatego morska energetyka wiatrowa załata ostatnią lukę w niedoborze produkcji energii elektrycznej, umożliwi ogromny wzrost krajowej generacji z OZE. Ponadto, odegra kluczową rolę w przekształceniu Litwy z importera energii elektrycznej w eksportera energii elektrycznej – stwierdził.

W połowie października Komisja Europejska zatwierdziła wart 193 mln euro system wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Litwie oparty na 15-letnim kontrakcie różnicowym.

Uczestnicy aukcji będą musieli wykazać się średnimi, trzyletnimi przychodami w wysokości co najmniej 250 mln euro rocznie oraz posiadać co najmniej 20% wartości projektu w kapitale własnym. Deweloper powinien ukończyć lub nabyć prawo do realizacji co najmniej jednego projektu farmy wiatrowej o mocy co najmniej 150 MW.

Ponadto, zwycięski oferent będzie musiał przeznaczyć co najmniej 5 mln euro na instrumenty ochrony środowiska na litewskim obszarze morskim. Po wybudowaniu morskiej farmy wiatrowej deweloper będzie zobowiązany do wniesienia rocznego wkładu (1 euro za MWh wytworzonej energii elektrycznej) na rzecz społeczności w pobliżu morskiej farmy wiatrowej. Wstępne szacunki sugerują, że może to wynieść około 3 mln euro rocznie.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy około 1,4 GW, które mają zostać uruchomione w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi w 2028 r. Instalacje mają łącznie produkować do 6 TWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi nawet połowę obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną, a także przyciągnie prawie 3 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy.

Zostaw komentarz

Strona główna » Litwa zatwierdza termin drugiej aukcji offshore wind