Litwa proponuje termin drugiej aukcji offshore wind

15 stycznia 2024 r. odbędzie się druga aukcja dla projektu morskiej farmy wiatrowej, która będzie rozwijana na litewskich wodach Morza Bałtyckiego – tak wynika z propozycji Ministerstwa Energii. Teraz termin musi być zatwierdzony przez rząd.

Termin został wyznaczony po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską systemu wsparcia rozwoju morskich farm wiatrowych na Litwie oraz po konsultacjach publicznych z uczestnikami rynku.

-Rozwój morskiej energetyki wiatrowej nabiera tempa i kładziemy podwaliny pod drugi przetarg na morskie farmy wiatrowe. Naszym celem jest, aby dwie farmy wiatrowe zaspokajały do połowy obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną, co stanowiłoby znaczący wzrost krajowej produkcji energii elektrycznej- – powiedziała Daiva Garbaliauskaitė, wiceminister energii.

Ministerstwo Energii planuje dwie morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1,4 GW na litewskim Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi. Farmy te mogłyby generować około 6 TWh zielonej energii elektrycznej rocznie.

Co najmniej 3% prac budowlanych będzie musiało zostać wykonane przez małe i średnie przedsiębiorstwa – wynika z zapisów prawnych na Litwie.

Zwycięski oferent będzie musiał przeznaczyć co najmniej 5 mln euro na instrumenty ochrony środowiska na litewskim obszarze morskim. Po wybudowaniu morskiej farmy wiatrowej deweloper będzie zobowiązany do wniesienia rocznego wkładu (1 euro za MWh wytworzonej energii elektrycznej) na rzecz społeczności w pobliżu morskiej farmy wiatrowej. Wstępne szacunki sugerują, że może to wynieść około 3 mln euro rocznie.

Powierzchnia drugiej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim o mocy 700 MW wynosi około 136,39 km2. Farma będzie zlokalizowana około 30 kilometrów od wybrzeża.

Ministerstwo energii Litwy informuje, że przygotował już plan rozwoju infrastruktury inżynieryjnej dla obszaru morskiego, przygotowywany jest plan rozwoju infrastruktury przyłączeniowej farm wiatrowych do sieci lądowej, finalizowana jest ocena oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych, a obszar morski pod rozwój farmy wiatrowej został poddany badaniom geofizycznym i geotechnicznym. Zmierzono prędkości wiatru i inne parametry hydrometeorologiczne.

Źródło: Ministerstwo Energii Litwy

Zostaw komentarz

Strona główna » Litwa proponuje termin drugiej aukcji offshore wind