Litwa konsultuje plan rozwoju infrastruktury i raport OOŚ dla drugiej morskiej farmy wiatrowej

Litwa przygotowuje się do drugiej aukcji na budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy 700 MW. Ministerstwo energii rozpoczęło konsultacje planu koncepcyjnego rozwoju infrastruktury inżynieryjnej oraz raportu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, które potrwają do 14 grudnia 2023 r.

Jak tłumaczy resort, celem opracowania planu jest zidentyfikowanie obszarów, które będą wymagały przyłączenia morskich farm wiatrowych do lądowej sieci przesyłowej, a także powiązanej infrastruktury, co pozwoli na wyprowadzenia energii produkowanej w tych instalacjach.

Plan został sporządzony przez spółkę Ardynas na zlecenie resortu energii. Firma wspólnie z Instytutem Badań i Planowania Wybrzeża opracowała raport strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, kolejna aukcja dla morskiej energii na Litwie odbędzie się 15 stycznia 2024 r.

W połowie października Państwowa Rada Regulacji Energetyki na Litwie ogłosiła, że Ignitis Renewables wspólnie z Ocean Winds zbudują pierwszą na Litwie morską farmę wiatrową o mocy 700 MW. Szacuje się, że będzie generować ok. 3 TWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada ok. 25% obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy około 1,4 GW, które mają zostać uruchomione w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi w 2028 r. Instalacje mają łącznie produkować do 6 TWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi nawet połowę obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną, a także przyciągnie prawie 3 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy.

Źródło: Ministerstwo Energii Litwy

Zostaw komentarz

Strona główna » Litwa konsultuje plan rozwoju infrastruktury i raport OOŚ dla drugiej morskiej farmy wiatrowej