Polak pokieruje Radą Administracyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego

Nowy przewodniczącym Rady Administracyjnej Europejskiej Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (European Maritime Safety Agency, EMSA) został Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Oficjalnie funkcję obejmie 5 grudnia.

Wybór został dokonany podczas 68. posiedzenia Rady, które w minionym tygodniu odbyło się w Lizbonie. Polak na stanowisku zastąpił Andreasa Nordsetha z Duńskiej Administracji Morskiej, który funkcję sprawował od 2017 r.

Wojciech Zdanowicz, od 2017 r. jest dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu gospodarki morskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie nawigacji morskiej i ratownictwa. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, a także Executive MBA.

Rada Administracyjna sprawuje nadzór nad pracami podejmowanymi przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego i dyrektora zarządzającego. W szczególności przyjmuje ona jednolity dokument programowy Agencji, obejmujący okres trzech lat, a do jej kompetencji należy – w ramach procedury budżetowej – przyjęcie budżetu i planu zatrudnienia.

Celem EMSA jest zapewnienie wysokiego, jednolitego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa na morzu, zapobieganie zanieczyszczeniom i reagowanie na zanieczyszczenia ze statków lub instalacji naftowych i gazowych, a także, w razie potrzeby, przyczynianie się do poprawy wydajności ruchu morskiego i transportu morskiego, tak aby ułatwić utworzenie ustanowienie europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier.

Źródło: EMSA

Zostaw komentarz

Strona główna » Polak pokieruje Radą Administracyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego