Inwestorzy MFW Bałtyk II i III przeprowadzą dialog dot. kontraktu landfall HDD

Spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz spółka MFW Bałtyk III sp. z o.o. informują o zamiarze przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby rozwijanych przez siebie projektów morskich farm wiatrowych. Dialog dotyczy usługi landfall HDD, czyli realizacji przejść bezwykopowych dla 2 kabli eksportowych dla MFW Bałtyk II oraz dla 2 kabli eksportowych dla MFW Bałtyk III.

Dialog będzie prowadzony zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Szczegółowe informacje na temat Projektów znajdują się w Planach Łańcucha Dostaw publikowanych na stronie internetowej URE.

Kontrakt MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III Landfall HDD obejmuje wykonanie przejść bezwykopowych dla 2 kabli eksportowych dla MFW Bałtyk II oraz dla 2 kabli eksportowych dla MFW Bałtyk III. Każde przejście ma długość między 1000 a 2000m. 

Zakres prac obejmuje następujące główne działania:  

 • Wykonanie przewiertów (4 potwierdzone, jeden opcjonalny) 
 • Wejście na lądzie 
 • wyjście na morzu (na wysokości izobaty 10 m).   
 • Rozwiązania i systemy do wychwytywania płuczki wiertniczej.  
 • Tymczasowa budowa placu wiertniczego w ramach wcześniej zdefiniowanego obszaru budowy   
 • Dostawa i instalacja kanałów HDPE 710 mm po zakończeniu wiercenia.  
 • Zapewnienie niezbędnego wsparcia jednostek morskich podczas wiercenia i instalacji kanałów.  
 • Tymczasowe zabezpieczenie przewiertów przed wciągnięciem kabli 
 • Wszystkie prace tymczasowe związane z zadaniem  
 • Dodatkowe zadania, wynikające z obowiązków wynikających z zezwoleń władz i umów właścicielskich. 

Harmonogram Dialogu

 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu („Ogłoszenia”) – 16.10.2023 r. 
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do Dialogu – 20.10.2023 r. 
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 2 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń 
 • Dialog z dostawcami – do 3 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców 
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników Dialogu – 4Q23 
 • Udzielenie zamówienia – 1Q24 

Zgłoszenie do Dialogu

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego

Regulamin prowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności dostępny jest pod adresem: Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług.pdf 

Ewentualne pytania związane z procedurą dialogu, a także kwestie, który powinny być omówione na spotkaniu dialogowym, można kierować do: Paweł Mawduk – Local Content Project Manager – pawel.mawduk@polenergia.pl 

Zostaw komentarz

Strona główna » Inwestorzy MFW Bałtyk II i III przeprowadzą dialog dot. kontraktu landfall HDD