Ignitis ujawnił nazwę pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie

Curonian Nord – tak będzie nazywała się pierwsza morska farma wiatrowa na Litwie o mocy 700 MW. Jak poinformowała spółka Ignitis Renewables, która jest odpowiedzialna za realizację projektu, został on nazwany na cześć Kurów, ludu zamieszkającego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Nazwa stanowi również nawiązanie do jednego z najpiękniejszych miejsc na Litwie – Mierzei Kurońskiej.

– Rozwój morskich technologii wiatrowych ma strategiczne znaczenie w globalnym dążeniu do transformacji energetycznej. Na Litwie technologie te mają ogromny potencjał. Projekt Curonian Nord znacząco przyczyni się do zielonej przyszłości litewskiego sektora energetycznego. Przyczyni się również do realizacji naszego celu, jakim jest stworzenie w 100% zielonego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń – powiedział Darius Maikštėnas, dyrektor generalny Ignitis Group.

Sprawna realizacja projektu ma fundamentalne znaczenie dla niezależności energetycznej Litwy poprzez zmniejszenie konieczności importu energii elektrycznej. Ma również ważne znaczenie dla państw bałtyckich, które mogą stać się eksporterami energii do państw Europy Środkowej i Zachodniej. Ponadto, projekt Curonian Nord pobudzi gospodarkę regionu i całego kraju oraz wesprze lokalne społeczności.

Według Anne-Marie Roikjær, dyrektor projektu, Litwa jako prekursor rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w państwach bałtyckich, stworzy centrum kompetencji w zakresie offshore wind w regionie.

– Znaczące inwestycje związane z projektem i nowe wysoko wykwalifikowane miejsca pracy będą promować gospodarkę regionu wybrzeża całego kraju – mówi Roikjær.

Według ekspertki, na skutek rozwoju offshore wind na Litwie pojawi się wiele firm, które będą dostarczać towary i świadczyć usługi dla realizacji projektu, co z kolei stworzy jeszcze więcej miejsc pracy i możliwości dla przedsiębiorstw. Jak podkreśliła, region ma wszystko, czego potrzeba do zbudowania centrum badań nad rozwojem OZE, pozyskaniem partnerów z uniwersytetów i instytutów badawczo-rozwojowych.

Curonian Nord, pierwsza morska farma wiatrowa na Litwie, będzie składać się z maksymalnie 55 turbin o maksymalnej wysokości ok. 350 m. Obszar morski w litewskiej części Bałtyku przeznaczony pod budowę morskiej farmy wiatrowej ma powierzchnię ok. 120 km2 i znajduje się w odległości co najmniej 37 km od brzegu i ok. 50 km od portu w Kłajpedzie. Głębokość morza wynosi 28-48 metrów, a średnia roczna prędkość wiatru na tym obszarze wynosi około 9-10 m/s

Jak podkreśla Ignitis, wszystkie te parametry będą zależeć od wyników badań, oceny oddziaływania na środowisko, przyjętych technologii i innych uwarunkowań. Według spółki, w oparciu o obecnie dostępne informacje, moc, lokalizacja turbin wiatrowych, ich odległość od brzegu, a także głębokość morza, są odpowiednie dla rozwoju energetyki wiatrowej i odpowiadają zakresowi i warunkom innych projektów morskich farm wiatrowych w Europie.

Przypomnijmy, że w pierwszej aukcji przeprowadzonej w ubiegłym roku zwyciężyła spółka Ignitis Renewables w partnerstwie z Ocean Winds. Inwestorzy musieli zapłacić 20 mln euro za możliwość rozwój projektu. Konsorcjum otrzymało pozwolenie na eksploatację elektrowni wiatrowej przez 41 lat, która ma powstać ok. 2030 r. Z kolei w ramach drugiej aukcji zastosowany zostanie model CfD (kontrakt różnicowy). Deweloperzy będą mogli składać oferty w przedziale od 64,31 euro/MWh do 107,18 euro/MWh.

Litwa planuje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy około 1,4 GW, które mają zostać uruchomione w wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim w pobliżu Połągi w 2028 r. Instalacje mają łącznie produkować do 6 TWh energii elektrycznej rocznie, a także przyciągnie prawie 3 mld euro inwestycji i stworzy co najmniej 1300 nowych miejsc pracy.

Źródło: Ignitis Renewables, własne

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie artykułu jest możliwe tylko za zgodą wydawcy BlueGreen Content Studio.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ignitis ujawnił nazwę pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie