W czerwcu ruszają aukcje dot. estońskich obszarów Saare 2.1, Saare 2.2 i Saare 3.

Estoński Urząd Ochrony Konsumentów i Nadzoru Technicznego (TTJA) ogłosił aukcje dla morskich farm wiatrowych, które będą mogły być rozwijane na obszarach Saare 2.1, Saare 2.2 i Saare 3, na zachód od Saaremaa.

Do TTJA wpłynęły konkurencyjne wnioski dotyczące rozwoju morskich farm wiatrowych na estońskich wodach Morza Bałtyckiego. Wszystkie złożone wnioski zostały przeanalizowane przez TTJA zgodnie z przepisami kodeksu budowlanego i przesłane do odpowiednich organów krajowych w celu uzyskania opinii. Trzy spółki, które złożyły konkurencyjne wnioski o pozwolenie na budowę, Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS (spółka norweska) i OÜ Utilitas Wind, zakwalifikowały się do udziału w aukcjach dla obszarów morskich Saare 2.1 i Saare 2.2. Cztery spółki, Sunly Wind OÜ, Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS i OÜ Utilitas Wind zakwalifikowały się do udziału w aukcji dla obszaru morskiego Saare 3. Ponieważ do aukcji zakwalifikowało się kilka firm, estoński kodeks budowlany przewiduje obowiązek przeprowadzenia aukcji.

Aukcja dotycząca obszaru Saare 2.1 odbędzie się między 18.06.2024 r. o godz. 12.00 a 20.06.2024 r. o godz. 12.00 czasu estońskiego (UTC+3), aukcja dla Saare 2.2 między 26.06.2024 r. o godz. 12.00 a 28.06.2024 r. o godz. 12.00, a aukcja dla Saare 3 między 02.07.2024 r. o godz. 12.00 a 04.07.2024 r. o godz. 12.00.

Powierzchnia obszaru morskiego Saare 2.1 wynosi 163,8 km², Saare 2.2- 2.2 88,5 km², a Saare 3 – 3 20,1 km². Zgodnie z estońskim planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wszystkie obszary znajdują się na obszarze odpowiednim do rozwoju energetyki wiatrowej na zachód od Saaremaa. Jeśli ta sama firma wygra aukcje na sąsiednie tereny, mogą one zostać połączone w jeden obszar.

Aukcje będą przeprowadzane elektronicznie w internetowym serwisie aukcyjnym www.riigimaaoksjon.ee. Cena wywoławcza działki Saare 2.1 wynosi 2 457 000 euro, cena wywoławcza działki Saare 2.2 wynosi 1 327 500 euro, a cena wywoławcza działki Saare 3 wynosi 301 500 euro.

Zwycięzcą aukcji zostanie oferent, który wpłaci najwyższą kwotę i którego wniosek o pozwolenie na budowę i ocenę oddziaływania na środowisko zostanie złożony najpóźniej 90 dni po ogłoszeniu zwycięzcy aukcji. Zwycięski deweloper będzie następnie musiał przedłożyć program oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ciągu 18 miesięcy, a raport OOŚ w ciągu 24 miesięcy od wydania decyzji OOŚ.

W grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r. TTJA przeprowadziła aukcje na rozwój morskich farm wiatrowych na obszarach morskich Liivi 1 i Liivi 2, w obu przypadkach zwycięzcą została spółka UAB „Ignitis renewables projektai 6”. W lutym 2024 r. TTJA przeprowadziła aukcję w obszarze innowacji Saare 1, w której nie złożono żadnych ofert. Kolejna aukcja zostanie zorganizowana na Saare 1 najwcześniej w drugiej połowie tego roku, w zależności od zainteresowania podmiotów gospodarczych.

Źródło: TTJA

Zostaw komentarz

Strona główna » W czerwcu ruszają aukcje dot. estońskich obszarów Saare 2.1, Saare 2.2 i Saare 3.