Ignitis Renewables zbuduje pierwszą morską farmę wiatrową w krajach bałtyckich

Inwestor Ignitis Renewables wraz ze swoim strategicznym partnerem Ocean Winds, zrealizuje pierwszy projekt morskiej farmy wiatrowej na Litwie. Ogłoszenie zostało wydane przez Państwową Radę Regulacji Energetyki (VERT), która zorganizowała aukcję. Inwestorzy przeszli pozytywnie ocenę zgodności z interesami bezpieczeństwa narodowego.

Szacuje się, że morska farma wiatrowa o mocy 700 MW na Morzu Bałtyckim będzie generować około 3 TWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada ok. 25% obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną.

Rozwój portfela morskich farm wiatrowych na Litwie i w krajach bałtyckich jest priorytetem odnowionej strategii litewskiej grupy Ignitis Group. Celem inwestora jest rozwój 4-5 GW mocy zainstalowanej do 2030 r.

Po ogłoszeniu VERT, Ignitis Renewables i Ocean Winds będą musiały założyć spółkę joint venture na Litwie w ciągu maksymalnie 3 miesięcy, która będzie odpowiedzialna za zarządzanie projektem i jego realizację. Spółka ta otrzyma pozwolenie na budowę i eksploatację, dające prawo do korzystania z morskiej lokalizacji do produkcji energii elektrycznej przez 41 lat.

Celem Litwy jest budowa dwóch farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim do 2030 r., każda o mocy 700 MW. Oczekuje się, że drugi przetarg na drugą farmę wiatrową o tej samej mocy, z możliwością wsparcia ze strony państwa, zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku, po tym jak Komisja Europejska (KE) zatwierdziła w zeszłym tygodniu pomoc państwa w wysokości 193 mln euro.

Oczekuje się, że w nadchodzących latach do budżetów gmin wpłynie około 3 mln euro rocznie na skutek rozwoju programu morskiej energetyki wiatrowej na Litwie, ponieważ deweloper instalacji będzie zobowiązany do zapłaty za energię elektryczną wytworzoną i wprowadzoną do sieci. Ta kwestia była krytykowana przez branżę europejską.

Pierwsza farma wiatrowa obejmie powierzchnię 120 km2. Obszar jest zlokalizowany co najmniej 37 km od wybrzeża, a odległość do portu w Kłajpedzie wynosi około 60 km. Głębokość wód waha się na poziomie od 28 do 48 metrów, a cały obszar mieści się w strefie średniej rocznej prędkości wiatru 9-10 m/s. Potencjalna liczba turbin wiatrowych wyniesie od 35 do 50, przy maksymalnej wysokości około 300-350 metrów. Ostateczne parametry będą zależeć od wyników badań, oceny oddziaływania na środowisko, zastosowanych technologii i innych warunków.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ignitis Renewables zbuduje pierwszą morską farmę wiatrową w krajach bałtyckich