PGE otrzymała decyzje PSZW dot. 5 obszarów na Bałtyku

Polska Grupa Energetyczna informuje, że Ministerstwo Infrastruktury wydało decyzje o udzieleniu pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń (PSZW) na pięciu obszarach morskich. Decyzje dotyczą budowy morskich farm wiatrowych. Potencjał nowych projektów sięga 3,9 GW.

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski informuje, że grupa otrzymała dziś od Ministerstwa Infrastruktury decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. O wynikach kolejnych rozstrzygnięć informowaliśmy w maju br.

– Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych obecnie projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 r. – wyjaśnia.

Szczegółowe informacje na temat nowych akwenów przyznanych Grupie PGE:

Obszar 43.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce.

Potencjalna moc: 990 MW
Powierzchnia obszaru: ok. 118 km kw.
Odległość od brzegu: ok. 42 km

Wnioskodawca: PGE Baltica 4 sp. z o.o. (w której 55,04% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Tauron Polska Energia SA)


Obszar 44.E.1 znajduje się blisko realizowanych przez PGE projektów morskich farm wiatrowych oraz budowanego portu serwisowego w Ustce.

Potencjalna moc: 975 MW
Powierzchnia obszaru: ok. 121 km kw.
Odległość od brzegu: ok. 48 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 9 sp. z o.o. (w której 100% udziałów posiada PGE)


Obszar 60.E.3 bezpośrednio sąsiaduje z już rozwijanym przez PGE projektem Baltica 1.

Potencjalna moc: 1185 MW
Powierzchnia obszaru: ok. 143 km kw.
Odległość od brzegu: ok. 78 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o. (w której 100% udziałów posiada PGE)


Obszar 60.E.4 znajduje się blisko projektu Baltica 1.

Potencjalna moc: 555 MW
Powierzchnia obszaru: ok. 77 km kw.
Odległość od brzegu: ok. 85 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o. (w której 66,19% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Enea SA)


Obszar 45.E.1 znajduje się w sąsiedztwie realizowanych projektów Baltica 2 i Baltica 3, bezpośrednio graniczy z obszarem, na którym realizowany jest projekt Baltica 2.

Potencjalna moc: 210 MW
Powierzchnia obszaru: ok. 17 km kw.
Odległość od brzegu: ok. 32 km

Wnioskodawca: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. (w której 50% udziałów posiada PGE, a pozostałe należą do Ørsted).

Projekty tzw. I fazy

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » PGE otrzymała decyzje PSZW dot. 5 obszarów na Bałtyku