Baza operacyjno-serwisowa w Porcie Ustka z decyzją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla bazy operacyjno-serwisowej w Ustce, którą będzie budować polska spółka PGE Baltica.

Postępowanie było wszczęte na wniosek inwestora PGE Baltica Sp. z o. o., reprezentowanego przez pełnomocnika Mieczysława Korzeńskiego z WUPROHYD Sp. z o. o. Biuro Projektów. Wniosek został złożony w maju 2023 r. W czerwcu informowaliśmy o wszczęciu postępowania, natomiast we wrześniu o zakończeniu postępowania dowodowego.

Teraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji RDOŚ-Gd-WOO.420.34.2023.AJ.10 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Baza operacyjno-serwisowa w porcie Ustka będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 1560/30, 1560/38, 1560/39, 1560/40, 1560/41, 1560/42 1560/48, 1560/49, 1560/50, 1560/51, 1560/52, 1560/53, 1560/54, 1560/55, 1560/56, 1560/57, 1560/58, 1560/60, 1560/81 (Wm), 1560/114, 1560/125, 1560/126 obręb ewidencyjny 221201_1.0001 Ustka.

Obiekty bazy mają zapewnić zaplecze techniczne oraz administracyjne utrzymania farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. W zakresie planowanego przedsięwzięcia projektowane są m.in .: budynek socjalno-biurowy z magazynem, drogi wewnętrzne i parkingi, plac manewrowy, dwie kontenerowe stacje bunkrujące oraz infrastruktura towarzysząca. Ponadto w zakresie przedsięwzięcia planowana jest przebudowa nabrzeży, umocnienie dna wzdłuż projektowanych nabrzeży oraz niewielkie prace czerpalne – czytamy w decyzji.

Morskie farmy wiatrowe wymagają stałego monitoringu i konserwacji. Specjaliści pracujący w bazie serwisowej w trybie ciągłym – przez całą dobę siedem dni w tygodniu – będą monitorować pracę morskich farm wiatrowych i stan urządzeń zlokalizowanych na morzu i na lądzie. Baza będzie stanowiła zaplecze techniczne i magazynowe dla załóg serwisowych. Znajdą się w niej m.in. magazyn części zamiennych i narzędzi niezbędnych do serwisowania morskich farm wiatrowych, miejsca postoju jednostek serwisowych, a także pomieszczenia biurowe i socjalne. Baza będzie również koordynować interwencyjne i rutynowe prace serwisowe.

Bazę operacyjno-serwisową morskich farm wiatrowych będą obsługiwać jednostki pływające typu CTV (katamaran) i SES (statek łączący cechy katamaranu i poduszkowca), przeznaczone do transportu pracowników serwisowych oraz przewozu drobnych elementów. W okresie najbardziej intensywnej eksploatacji bazy w Ustce przewiduje się do 5 jednostek pływających dziennie, natomiast w późniejszym czasie – średnio trzy jednostki pływające obsługujące bazę. PGE Baltica chce też na tym terenie zbudować Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, w którym m.in. szkoleni będą przyszli serwisanci.

Niedawno inwestor informował, że w przypadku przygotowania budowy bazy operacyjno-serwisowej PGE Baltica w Ustce spółka zaangażowała polskie podmioty, co pokazuje, że krajowe przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem włączyć się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Zostaw komentarz

Strona główna » Baza operacyjno-serwisowa w Porcie Ustka z decyzją środowiskową