RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe ws. bazy operacyjno-serwisowej w Ustce

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) prowadzi postępowanie na wniosek spółki PGE Baltica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia „Baza operacyjno – serwisowa w Porcie Ustka”. W zawiadomieniu z 12 września br. poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego.

O wszczęciu postępowania informowaliśmy w czerwcu br. Spółkę w postępowaniu reprezentuje Mieczysław Korzeński z WUPROHYD Sp. z o. o. Biuro Projektów. Wniosek z dnia 18.05.2023 r. dotyczy budowy bazy serwisowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1560/30, 1560/38, 1560/39, 1560/40, 1560/41, 1560/42 1560/48, 1560/49, 1560/50, 1560/51, 1560/52, 1560/53, 1560/54, 1560/55, 1560/56, 1560/57, 1560/58, 1560/60, 1560/81 (Wm), 1560/114, 1560/125, 1560/126 obręb ewidencyjny 221201_1.0001 Ustka, powiat słupski.

Jak informuje RDOŚ, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w piśmie znak INZ.9202.86.2023.MG z dnia 19.07.2023 r., zaopiniował przedsięwzięcie objęte wnioskiem jako niewymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni w piśmie znak SE.ZNS.80.4910.23.23 z dnia 28.06.2023 r., wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku w piśmie znak GD.RZŚ.4901.52.2023.JS z dnia 01.09.2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

RDOŚ poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Teraz strony mogą zapoznać się z aktami.

Baza PGE Baltica powstanie w zachodniej części usteckiego portu na terenie obejmującym część dawnej przetwórni rybnej. Centrum serwisowe ma służyć bieżącemu monitoringowi farm wiatrowych PGE na Bałtyku oraz planowanym i doraźnym naprawom komponentów turbin wiatrowych działających na morzu. Będą stąd wypływać jednostki z załogami serwisującymi i częściami zamiennymi. PGE Baltica chce też na tym terenie zbudować Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, w którym m.in. szkoleni będą przyszli serwisanci.

W przypadku przygotowania budowy bazy operacyjno-serwisowej w Ustce PGE Baltica zaangażowała polskie podmioty, co pokazuje, że krajowe przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem włączyć się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

PGE wspiera edukację kadr w Ustce. Dzięki nowym narzędziom uczniowie klas technikum w zawodach technik mechanik i technik mechatronik będą mogli realizować praktyczne zajęcia z zakresu pomiarów i montażu maszyn oraz urządzeń. Zakup wyposażenia pracowni dofinansowała PGE Baltica. 

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ zakończył postępowanie dowodowe ws. bazy operacyjno-serwisowej w Ustce