RDOŚ wszczął postępowanie w sprawie bazy serwisowej w Ustce

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w zawiadomieniu z dnia 14 czerwca 2023 r. poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek polskiego inwestora PGE Baltica w sprawie budowy bazy operacyjno-serwisowej w Porcie Ustka.

W zawiadomieniu nr RDOŚ-GD-WOO.420.34.2022.AJ.4 czytamy, że na bazie przepisów Kpa oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dyrektor wszczął postępowanie administracyjne na wniosek PGE Baltica. Inwestor jest reprezentowany przez p. Mieczysława Korzeńskiego z WUPROHYD Sp. z o. o. Biuro Projektów. RDOŚ wystąpił też do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, i do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu.

Baza w Ustce będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 1560/30, 1560/38, 1560/39, 1560/40, 1560/41, 1560/42 1560/48, 1560/49, 1560/50, 1560/51, 1560/52, 1560/53, 1560/54, 1560/55, 1560/56, 1560/57, 1560/58, 1560/60, 1560/81 (Wm), 1560/114, 1560/125, 1560/126 obręb ewidencyjny 221201_1.0001.

Baza PGE Baltica powstanie w zachodniej części usteckiego portu na terenie obejmującym część dawnej przetwórni rybnej. Centrum serwisowe ma służyć bieżącemu monitoringowi farm wiatrowych PGE na Bałtyku oraz planowanym i doraźnym naprawom komponentów turbin wiatrowych działających na morzu. Będą stąd wypływać jednostki z załogami serwisującymi i częściami zamiennymi. PGE Baltica chce też na tym terenie zbudować Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, w którym m.in. szkoleni będą przyszli serwisanci.

Niedawno inwestor informował, że w przypadku przygotowania budowy bazy operacyjno-serwisowej PGE Baltica w Ustce spółka zaangażowała polskie podmioty, co pokazuje, że krajowe przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem włączyć się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ wszczął postępowanie w sprawie bazy serwisowej w Ustce