Większe wolumeny aukcyjne dla offshore wind

25 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. W projekcie regulacji znajdują się zapisy obejmujące morską energetykę wiatrową.

Chodzi o długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy UC99. Projekt przewiduje rozwiązania, które mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dostosują także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zintensyfikowany zostanie rozwój morskich farm wiatrowych. Jak czytamy, zaproponowane zostanie zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.

Ponadto, utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów. Dzięki rozwiązaniu, inwestorzy będą mogli łatwiej uzyskać informacje o wydawaniu pozwoleń i procedurach administracyjnych, które związane są z inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Zwiększona zostanie rola odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie i chłodnictwie

Źródło: gov.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » Większe wolumeny aukcyjne dla offshore wind