Polenergia kontynuuje prace rozwojowe dot. 3 farm wiatrowych

Grupa Polenergia podsumowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 r. – Realizacja strategii Grupy na lata 2020-2024 przebiega bez zakłóceń – mówi dr Michał Michalski, prezes zarządu Polenergii. Inwestor informuje, że kontynuowane są prace rozwojowe związane z budową trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3 GW, razem z norweskim Equinorem.

Jak czytamy, w pierwszych trzech miesiącach tego roku największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła zysk skorygowany EBITDA na poziomie 201,3 mln zł. To wynik o 22,4 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 122,2 mln zł, o 6,7 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2022 r.

Projekty offshore wind na Bałtyku

Inwestor informuje, że kontynuowane są prace rozwojowe związane z budową trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3 GW, razem z norweskim Equinorem. W lutym 2023 r. spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III podpisały z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umowy o wyborze preferowanego dostawcy turbin wiatrowych dla realizowanych projektów.

Rozpoczęto wstępne badania geofizyczne oraz geotechniczne na obszarze morskiej farmy wiatrowej oraz korytarzy kabli podmorskich.

– Realizacja strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024 przebiega bez zakłóceń. Rozwijamy kolejne projekty energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej na lądzie, stawiamy następne kroki w energetyce wiatrowej na morzu, inwestujemy w zielony wodór. Z jednej strony jesteśmy zobowiązani oceniać nasze działania od strony biznesowej, z drugiej – wiemy, że transformacja energetyczna, której jesteśmy częścią to niezwykle ważna misja. Jej celem jest zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Jak czytamy w komunikacie Grupy Polenergia, w dniu 3 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z prawem poboru. W ramach emisji Spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł. Ostateczna wartość oczekiwanych wpływów z emisji oraz powiązana z nią liczba nowych akcji Spółki, jaka zostanie wyemitowana, zostanie określona przez Zarząd w prospekcie lub komunikacie publikowanym po dacie jego zatwierdzenia z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania Spółki na kapitał.

Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii.

Źródło: Polenergia

Zostaw komentarz

Strona główna » Polenergia kontynuuje prace rozwojowe dot. 3 farm wiatrowych