Weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Co się zmieniło?

1 października 2023 r. to ważna data dla polskiego sektora OZE. Weszła w życie najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz innych ustaw, która wprowadza szereg zmian i nowych regulacji, mających na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy RED II. Przepisy te obejmują również istotne zmiany dla morskiej energetyki wiatrowej. Dotyczą m.in. zwiększenia wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.

Celem ustawy jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. Ustawa przede wszystkim wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, (dyrektywa RED II) w obszarze: 1) ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23–24 dyrektywy RED II);
2) gwarancje pochodzenia (art. 19 dyrektywy RED II); 3) Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 dyrektywy RED II); 4) procedury administracyjne (art. 15–16 dyrektywy RED II).

Ponadto, ustawa wprowadza zmiany w szczególności w obszarach dotyczących biometanu, klastrów energii, wdrożenia systemu wsparcia dla instalacji zmodernizowanych oraz wsparcia operacyjnego, w zakresie modernizacji instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia; hybrydowych instalacji OZE.  

Ważne zmiany dla morskiej energetyki wiatrowej

Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego portalu, projekt rządowy (UC99) obejmował m.in. zmiany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych (ustawa offshore wind), zwiększając potencjał inwestycji w morskie farmy wiatrowe do 18 GW do 2040 r. Warto podkreślić, że obecna strategia energetyczna (PEP 2040) zakłada 11 GW do 2040 r. Do końca czerwca br. trwały prekonsultacje zmian w kluczowym dla sektora energetycznego dokumencie.

Zgodnie z nowymi przepisami, zwiększono ambicje w aukcjach dla instalacji offshore wind w 2025 r. do 4 GW, w 2027 r. również do 4 GW – obecne poziomy sięgają po 2,5 GW. Planowane są też dodatkowe aukcje w 2029 r. z potencjałem 2 GW i w 2031 r. – też 2 GW. Obecnie poziom ambicji, który został wyznaczony w ustawie, to 11,9 GW – po przyjęciu tej nowelizacji zostanie zwiększony w sumie do 18 GW.

Ponadto doprecyzowano przepisy w zakresie wniosku obejmującego wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej.

30 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i innych ustaw

Warto dodać, że nowa ustawa wprowadza także pojęcie „cable pooling”, co oznacza współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej między różnymi instalacjami. To podejście ma zwiększyć potencjał produkcji energii w lądowych elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, poprzez bardziej efektywne wykorzystanie istniejących przyłączy i unikanie nadmiernego obciążenia sieci.

Zostaw komentarz

Strona główna » Weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Co się zmieniło?