Instytut Energetyki pokieruje międzynarodowym konsorcjum projektu Hy-SPIRE

Nadzorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Instytut Energetyki – Instytut Badawczy (IEn) pokieruje międzynarodowym projektem „Hy-SPIRE: Hydrogen production by innovative solid oxide cell for flexible operation at intermediate temperature”. Projekt dofinansowano w ramach Clean Hydrogen Partnership dotyczącym stałotlenowych ogniw elektrochemicznych (SOC). Będzie to pierwszy projekt koordynowany przez polski podmiot.

Celem projektu Hy-SPIRE jest m.in.:

  • opracowanie stosów o obniżonej temperaturze pracy, celem ich integracji z odnawialnymi źródłami energii i procesami przemysłowymi,
  • demonstracja potencjału w pełnej skali techniki ultra-szybkiego spiekania, która skróci czas wytwarzania a także zmniejszy nakład energii w procesie produkcji aktywnych elektrochemicznie komponentów elektrolizerów stałotlenkowych (SOE),
  • ocena cyklu życia (LCA) technologii w oparciu o dwie alternatywne konstrukcje ogniw i stosów, dwa rodzaje elektrolitów (przewodzące protony lub aniony) oraz techniki wytwarzania i przełomowe rozwiązania zastosowane w stosach elektrolizerów stałotlenkowych (SOE),
  • adaptacja istniejących i nowo opracowanych protokołów badań elektrolizerów wysokotemperaturowych, w tym zharmonizowanych metod badawczych dla wysokotemperaturowej elektrolizy, które powstały z udziałem zespołu IEn.  

Poza IEn, konsorcjum tworzą wiodące jednostki z Włoch, Niemiec, Danii i Hiszpani, aktywne w obszarze wysokotemperaturowych elektrolizerów. Partnerem wspierającym projekt jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Prace w obszarze technologii wodorowych zainicjowane zostały w Instytucie Energetyki w 2004 r. i od początku aktywności związane były z wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowym typu SOFC a od 2016 r. również z elektrolizerami SOE. Obecnie prace IEn w tym zakresie koordynuje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2), które tworzy ponad 60 pracowników Instytutu Energetyki.

Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Instytut Energetyki pokieruje międzynarodowym konsorcjum projektu Hy-SPIRE