Nowelizacja ustawy o OZE z podpisem Prezydenta RP

30 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i innych ustaw. Dokument z dnia 17 sierpnia 2023 r. wprowadza kluczowe zmiany dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Celem ustawy jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych. Ustawa przede wszystkim wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, (dyrektywa RED II) w obszarze: 1) ciepłownictwo i chłodnictwo (art. 23–24 dyrektywy RED II);
2) gwarancje pochodzenia (art. 19 dyrektywy RED II); 3) Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (art. 16 dyrektywy RED II); 4) procedury administracyjne (art. 15–16 dyrektywy RED II).

Ponadto, ustawa wprowadza zmiany w szczególności w obszarach dotyczących biometanu, klastrów energii, wdrożenia systemu wsparcia dla instalacji zmodernizowanych oraz wsparcia operacyjnego, w zakresie modernizacji instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia; hybrydowych instalacji OZE.  

Jednym z celów ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

18 GW w offshore wind

Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego portalu, projekt rządowy (UC99) obejmuje m.in. zmiany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych (ustawa offshore wind), zwiększając potencjał inwestycji w morskie farmy wiatrowe do 18 GW do 2040 r. Obecna strategia energetyczna (PEP 2040) zakłada 11 GW do 2040 r.

Nowelizacja przepisów w ustawie o offshore wind jest ważna dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Planowane jest zwiększenie ambicji w aukcjach dla offshore wind w 2025 r. do 4 GW, w 2027 r. również do 4 GW – obecne poziomy sięgają po 2,5 GW. Planowane są też dodatkowe aukcje w 2029 r. z potencjałem 2 GW i w 2031 r. – też 2 GW. Obecnie poziom ambicji, który został wyznaczony w ustawie, to 11,9 GW – po przyjęciu tej nowelizacji zostanie zwiększony w sumie do 18 GW.

Kluczowa jest też aktualizacja PEP2040, której prekonsultacje trwały do 30 czerwca br.

Zostaw komentarz

Strona główna » Nowelizacja ustawy o OZE z podpisem Prezydenta RP