W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie w sprawie kursu wymiany euro

Opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. kursu wymiany euro, przyjętego do obliczenia ceny maksymalnej, oraz wysokości ceny maksymalnej w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem.

Podpisane przez Minister Klimatu i Środowiska 27 marca 2023 r. obwieszczenie w sprawie kursu wymiany euro, przyjętego do obliczenia ceny maksymalnej, oraz wysokości ceny maksymalnej w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem zostało opublikowane 6 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim.

Obwieszczenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 25a ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 poz. 1050 z późn. zm.).

Ministerstwo Klimatu i Środowisko informuje, że celem obwieszczenia jest wskazanie kursu wymiany euro, przyjętego do obliczenia ceny maksymalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda oraz wysokości ceny maksymalnej, określonej ww. rozporządzeniu, w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod linkiem.

Źródło: Monitor Polski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie w sprawie kursu wymiany euro