Finlandia planuje przetargi dla kolejnych morskich farm wiatrowych

Fiński zarządca obszarów lądowych i morskich Metsähallitus poinformował, że Finlandia ogłosi przetarg obejmujące obszary morskie, na których powstaną farmy morskie o łącznej mocy 6 GW. Postępowania przetargowe mają być zrealizowane w latach 2023-2024.


Finlandia ma uruchomić w sumie pięć procedur przetargowych, a pierwsze dokumenty z nimi związane zostały już dostarczone do gmin. Pierwszy przetarg zostanie zorganizowany we wrześniu-październiku i obejmie dwa projekty. Kolejny zostanie wszczęty w 2024 r. i też będzie dotyczył dwóch farm wiatrowych. W zakresie piątek projektu decyzja zostanie podjęta później. W ramach postępowań zostaną wyłonienie partnerzy i deweloperzy farm wiatrowych.

Wszystkie lokalizacje zostały we wstępnych opracowaniach uznane za obszary nadające się do produkcji morskiej energetyki wiatrowej. Miejsca te posiadają optymalne warunki np. pod względem głębokości wody, budowy geologicznej dna morskiego, możliwości przesyłu energii elektrycznej oraz szlaków żeglugowych. Co najważniejsze, planowane obszary otrzymały również zgodę fińskich sił obronnych.

Finlandia zorganizuje przetargi w latach 2023-2024 Źródło: Metsähallitus

Oprócz pięciu projektów Finlandia zidentyfikowała dwa inne obszary morskich farm wiatrowych (obszary 4 i 5 na mapie) na zachodnim wybrzeżu. Dalszy rozwój tych dwóch potencjalnych farm będzie zależał m.in. od możliwości badawczych w Finlandii, a decyzje o ich rozwoju zostaną podjęte w późniejszym terminie.

Finlandia chce być liderem wodorowym

Program morskiej energetyki wiatrowej wspiera cel Finlandii, jakim jest zdobycie pozycji wiodącego gracza w gospodarce wodorowej w Europie.

Rozwój projektów wiatrowych będzie kontynuowany pod warunkiem, że gminy zatwierdzą inicjatywy dotyczące podziału na strefy. Lokalne gminy cenią sobie możliwości rozwoju oferowane przez wpływy z podatku od nieruchomości otrzymywane z ukończonych morskich farm wiatrowych.

Pod koniec 2022 roku Metsähallitus – zakończył proces przetargowy na pierwszą morską farmę wiatrową na obszarze otwartego morza w Finlandii. W tym projekcie na partnera wybrano dużą europejską firmę energetyczną Vattenfall.

Wybrany partner kontynuuje rozwój projektu poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, co w Finlandii zajmuje 5 – 7 lat. Następnie faza budowy trwa 2 – 3 lata. W przypadku projektów będących obecnie przedmiotem przetargu, wytwarzanie energii rozpoczęłoby się nie wcześniej niż na początku lat 2030.

Metsähallitus nie angażuje się w faktyczne wytwarzanie energii, ale pozostaje dzierżawcą obszaru morskiego po zakończeniu wstępnej fazy projektu.

Źródło: Metsähallitus

Zostaw komentarz

Strona główna » Finlandia planuje przetargi dla kolejnych morskich farm wiatrowych