OWC zachęca Polskę do instalacji systemów przesyłowych HVDC

OWC – firma konsultingowa specjalizująca się w energii odnawialnej, opracowała white paper. W dokumencie zachęca deweloperów polskich morskich farm wiatrowych do rozważenia zastosowania technologii HVDC jako układu wyprowadzenia mocy.

Rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce rozwija się dynamicznie. Obecnie w trakcie realizacji jest dziewięć projektów o łącznej mocy przekraczającej 8 GW, i spodziewane jest, że pierwszy prąd z nich może popłynąć już w 2025 r. Ponadto trwa proces rozstrzygania wniosków deweloperów o 11 innych obszarów przeznaczonych na morskie farmy wiatrowe, z których cztery zostało już przyznane.
Łącznie moc prognoza mocy zainstalowanej w tych projektach wynosi 18 GW.

W przeciwieństwie do niektórych rynków zagranicznych, w Polsce to deweloper jest odpowiedzialny za przyłączenie farmy do sieci, w tym morską stację elektroenergetyczną, kabel eksportowy na morzu i na lądzie oraz stację na lądzie. Operator sieci zapewnia jedynie przepustowość i punkt przyłączenia.

Dwa główne rodzaje technologii wykorzystywanych do eksportu energii to wysokonapięciowy prąd przemienny („HVAC”) i wysokonapięciowy prąd stały („HVDC”). Do niedawna technologia HVDC nie była brana pod uwagę w projektach polskich farm wiatrowych. Mimo to OWC, mając świadomość uwarunkowań rynkowych i decyzji projektowych na całym świecie, zachęca deweloperów do rozważenia HVDC jako potencjalnego eksportowego schematu przesyłowego w związku z drugą rundą przyznawania pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp na morzu Bałtyckim w Polsce.

„Wybór technologii układu wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych wraz z powiązanym wnioskiem o warunki przyłączenia do sieci, są zatem jedną z najważniejszych decyzji kierujących procesem projektowania polskich morskich farm wiatrowych. Będzie to miało ogromny wpływ na wyniki projektu, takie jak produkcja, dostępność, koszty kapitałowe i operacyjne” – mówi Bartosz Hunek, Principal Electrical Engineer w OWC i współautor White Paper.

Decyzja między HVDC i HVAC

W porównaniu z HVAC, HVDC jest w stanie eksportować znacznie większe moce przy mniejszej liczbie kabli i dużych odległościach. Dlatego technologia HVDC ma większe zastosowanie w projektach o dużej mocy i trasach kablowych o długości przekraczającej 100 km. Z drugiej strony technologia HVDC, ze względu na swoją złożoność, nadal wiąże się z podwyższonymi kosztami i ograniczeniami w łańcuchu dostaw.

W ostatnich latach większość układów wyprowadzenia mocy z budowanych farm wiatrowych miała  długość nieprzekraczającą 100km, więc wykorzystywano w nich głównie technologię HVAC. Niemniej jednak HVDC jest obecnie powszechnie brana pod uwagę przy projektowaniu  dużych i daleko położonych projektów morskich na całym świecie, a oczekuje się, że jej rola w morskich systemach eksportu energii będzie rosła.

W swoim White Paper, OWC przeprowadziło analizę głównych cech technologii HVDC wraz z ich wpływem na rozwój, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych. OWC opracowało również model kosztowy dla układów wyprowadzenia mocy, pozwalający na porównanie kosztów technologii HVDC i HVAC dla konkretnych morskich farm wiatrowych i wybór między tymi technologiami.

„Istnieje wiele dobrych powodów, dla których deweloperzy rozważają zastosowanie technologii HVDC w polskich farmach wiatrowych, ale muszą mieć świadomość, że HVDC niesie za sobą również wiele wyzwań. Głównym wnioskiem z naszej analizy jest to, że niektóre obszary farm wiatrowych na polskim Bałtyku mogą skutecznie wykorzystywać technologię eksportową HVDC i naszym celem jest zachęcenie do szerszej dyskusji na ten temat na rodzimym rynku morskiej energetyki wiatrowej – mówi Piotr Jędrzejewski, Electrical Engineer w OWC i współautor White Paper.

Prezentacja White Paper

White Paper zatytułowany „Systemy eksportowe dla morskich farm wiatrowych: potencjał technologii HVDC na polskim Bałtyku” (Export systems for offshore wind farms: The potential of HVDC technology on the Polish Baltic sea) można ją pobrać na stronie: https://abl-group.com/white-papers/.

OWC, która jest częścią notowanej na giełdzie w Oslo Grupy ABL, jest specjalistyczną firmą konsultingową, która pomaga rozwijać i realizować projekty i inwestycje morskiej energetyki wiatrowej dla deweloperów i inwestorów na wszystkich rynkach światowych. Firma oferuje usługi w zakresie rozwoju projektów, owners engineering i technicznego due diligence dla morskiego sektora odnawialnych źródeł energii.

Zostaw komentarz

Strona główna » OWC zachęca Polskę do instalacji systemów przesyłowych HVDC