W Lęborku powstaje pierwsze w Polsce BCU dla branży energetyki wiatrowej

Już wkrótce w Lęborku powstanie Branżowe Centrum Umiejętności dla sektora energetyki wiatrowej. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tej branży energetycznej. Szczegóły dotyczące realizacji projektu omawiane były podczas zorganizowanej w lęborskim starostwie konferencji inauguracyjnej, w której uczestniczyli udziałowcy projektu: fachowcy z branży energetycznej, reprezentacja władz Powiatu Lęborskiego, samorządowcy z miast i gmin powiatu oraz przedstawiciele jednostek oświatowych.

Rada Powiatu Lęborskiego jest inicjatorem wartego 12 mln zł projektu utworzenia pierwszego w Polsce Centrum Branżowego dedykowanego Energetyce Wiatrowej. Współpracując z liderami branżowymi, takimi jak Grupa Orlen, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) i Windhunter Academy, podjęło inicjatywę mającą na celu stworzenie pionierskiego centrum kompetencji w dziedzinie energii wiatrowej w samym sercu Lęborka. 27 listopada 2023 r, nastąpiła oficjalna inauguracja projektu z udziałem jego wykonawców oraz zaproszonych reprezentantów samorządu i branży energetyki wiatrowej.

– Bardzo się cieszymy, że możemy realizować to przedsięwzięcie z naszymi partnerami. To ważne, by młodzież kształciła się w specjalizacjach będących przyszłością – chwali przedsięwzięcie Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska.

– To szansa dla uczniów, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii, zyskując zawodową stabilizacje i dochody na wysokim poziomie.

Branżowe Centra Umiejętności, których pomysłodawcą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, mają na celu wspieranie współpracy między interesariuszami branżowymi – pracodawcami a instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego dla budowania nowego pokolenia nauczycieli i specjalistów, którzy sprostają zmieniającym się potrzebom branży. W ciągu najbliższych lat powstanie 120 takich centrów w Polsce – każde specjalizujące się w innym zawodzie. Lębork skoncentruje się na energetyce wiatrowej – sektorze, który odnotował znaczny wzrost potencjału na lądzie oraz jest gotowy do uruchomienia pierwszych polskich morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Karolina Jastrzębska, CEO Windhunter Academy podkreśla palące zapotrzebowanie na przygotowanie wykwalifikowanej kadry: – Zapotrzebowanie na rynku pracy jest bardzo duże. Widzimy to ze strony pracodawców, firm, które szkolimy na co dzień i które walczą o wykwalifikowaną kadrę.

Zdaniem K. jastrzębskiej, ​​Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) usprawni proces edukacji i stworzy nowe źródła finansowania rozwoju branży w Polsce.

Jako partner projektu, Windhunter Academy przynosi swoje 14-letnie doświadczenie w edukacji i niezbędne kompetencje związane z tworzeniem kadry dla sektora energii wiatrowej. Ten projekt wyróżnia się dwutorowością – rozpowszechnianiem wiedzy zarówno wśród młodych ludzi, jak i dorosłych, w tym nauczycieli zawodu. To podejście pozwala na rozwijanie specjalistycznych umiejętności na szerszą niż dotychczas skalę. 

– Cieszymy się, że razem z naszymi partnerami będziemy mogli sformalizować zawód, który istnieje w Polsce od ponad 15 lat, a nie posiadał dotąd usystematyzowania w Zintegrowanym Systemie Kształcenia – podkreśla Jastrzębska.

Utworzenie BCU dla branży energetyki wiatrowej w Lęborku wprowadzi nowy zawód – technika turbin wiatrowych, o którego utworzenie branża w Polsce zabiegała od lat. 

– Projekt utworzenia w Lęborku Branżowego Centrum Umiejętności, specjalizującego w energetyce wiatrowej to dla branży offshore wind świetna wiadomość. Musimy jak najszybciej przygotować do zawodu specjalistów, którzy będą mieli niezbędne kompetencje, by obsługiwać całą infrastrukturę związaną z nowymi inwestycjami na morzu. To świetna inicjatywa, bo czasu jest naprawdę niewiele i projekt jak najbardziej potrzebny, bo pierwsza inwestycja Grupy Orlen na Bałtyku zostanie uruchomiona już w 2026 r. – mówi Robert Nowicki, prezes zarządu Orlen Neptun.

Orlen Neptun jest odpowiedzialny ze realizację projektów offshore wind na Bałtyku. Oprócz budowy nowych morskich farm wiatrowych, spółka uruchomi na przełomie 2024 i 2025 w porcie Świnoujście pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie Terminal Instalacyjny. Jego zadaniem będzie rozładunek i załadunek oraz składowanie elementów wykorzystywanych do budowy farm offshore wind.

PTMEW, dzięki swojemu rozległemu doświadczeniu i wpływowi w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, odgrywa kluczową rolę w projekcie. Działając jako partner merytoryczny, PTMEW wniesie swój wkład w określenie zakresu i programu kształcenia zawodowego, pełniąc rolę Instytucji Certyfikującej dla programu realizowanego przez BCU, udzielając wsparcia merytorycznego w procesie przygotowania programu szkoleń.

Utworzenie Centrum Umiejętności dla Energetyki Wiatrowej w Lęborku, przy wsparciu PTMEW, obiecuje zapełnienie luki kompetencyjnej w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wysiłki edukacyjne centrum zakończą się certyfikacją absolwentów, potwierdzającą posiadanie specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do pracy przy budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych.

Współpraca między Radą Powiatu Lęborskiego, liderami branżowymi i partnerami edukacyjnymi podkreśla wizjonerskie podejście do adresowania potrzeb dynamicznie rozwijającego się sektora. Lębork stawia się na czele edukacji w dziedzinie energii wiatrowej, a sama inicjatywa ma potencjał kształtowania przyszłej siły roboczej i znaczącego wkładu w zrównoważony rozwój regionu i kraju.

Źródło: Powiat Lębork

Zostaw komentarz

Strona główna » W Lęborku powstaje pierwsze w Polsce BCU dla branży energetyki wiatrowej