Ustawa offshore wind doczekała się komentarza prawniczego Becka

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385), czyli tzw. ustawy offshore wind.

Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:

  • zasady ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę;
  • zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji;
  • uczestnictwo w aukcji dla morskich farm wiatrowych;
  • zasady rozliczeń ujemnego salda;
  • plan łańcucha dostaw materiałów i usług;
  • zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych;
  • zasady rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową;
  • kontrola Prezesa URE;
  • wymagania w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in. ustawę z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687), wprowadzającą do komentowanej ustawy modyfikacje redakcyjno-techniczne.

Ostatnia nowelizacja ustawy offshore nastąpiła przy okazji nowelizacji ustawy z 17 sierpnia o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2023 r. poz. 1762). Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031, czy doprecyzowania przepisów dotyczących wniosku obejmującego wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej.

Komentarz jest wynikiem pracy pracowników Katedry Prawa Morskiego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Doroty Pyć, prof. UG, dr Dominiki Wetoszki i mgra Jakuba Puszkarskiego.

Zostaw komentarz

Strona główna » Ustawa offshore wind doczekała się komentarza prawniczego Becka