Equinor dołączył do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej 

Equinor, firma biorąca aktywny udział w transformacji energetycznej Polski poprzez rozwijanie morskiej i lądowej energetyki odnawialnej, będąca też jednym z głównych dostawców gazu do Polski poprzez Baltic Pipe, dołączyła do grona sygnatariuszy porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Celem jest włączenie się w dialog i rozwój rynku związanego z rozwojem technologii, którą norweski koncern traktuje jako jedno z kluczowych narzędzi zmniejszania emisyjności trudnych do dekarbonizacji sektorów przemysłu. 

Jako sygnatariusz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, Equinor włącza się w prace grup roboczych w obszarach zawiązanych z wdrażaniem technologii wodorowej w energetyce, produkcji, przesyle, dystrybucji i magazynowaniu wodoru, a także rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej w Polsce.  

– Porozumienie wodorowe jest kolejną inicjatywą współpracy z rządem – po podpisanej we wrześniu 2021 roku umowie sektorowej dla morskiej energetyki wiatrowej. Pokazuje to nasze zaangażowanie w trwającą w Polsce transformację, którą chcemy wspierać naszym międzynarodowym doświadczeniem i ciągle rozbudowywaną ofertą zero- i niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce.  

Perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej w procesie transformacji energetycznej w Polsce wyznacza Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 r. Wodór może pełnić rolę nośnika energii wykorzystywanego jako paliwo alternatywne w transporcie czy przemyśle. Co więcej można go wykorzystywać do magazynowania energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i przesyłać do miejsc produkcji energii i ciepła. Wodór przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności odnawialnych źródeł energii w nadchodzących latach. 

Włączając się w dialog dotyczący rozwoju wodorowej gospodarki Equinor jest gotowy dzielić się swoim dotychczasowym doświadczeniem pozyskanym na innych rynkach przy tego typu projektach. Obecnie koncern prowadzi projekty m.in. w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii w zakresie pozyskiwania niebieskiego wodoru pochodzącego z gazu ziemnego, jak i zielonego wodoru, który pozyskiwany jest przy użyciu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym z morskich farm wiatrowych.  

– Jako jeden z kluczowych inwestorów OZE w Polsce traktujemy rozwój rozwiązań opartych o wodór jako kolejny krok na drodze do zmniejszania emisyjności polskiej gospodarki, w tym sektorów przemysłowych trudnych do dekarbonizacji. Mając za sobą wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie budowy farm wiatrowych na morzu i wykorzystania potencjału energii wiatrowej, chcemy przyczyniać się do rozwijania innowacyjności polskiej energetyki przyszłości. Polska jest dla Equinor jednym ze strategicznych rynków rozwoju w obszarze OZE i cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w tak ważnych inicjatywach, dzieląc się naszym doświadczeniem – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce. 

Equinor jest międzynarodową firmą energetyczną z ponad 50-letnim doświadczeniem, ukierunkowaną na rozwiązania przyjazne dla środowiska, w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W Polsce wspólnie z Polenergią firma buduje trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy 3 GW. Na lądzie rozwija odnawialne źródła energii poprzez spółkę zależną Wento, w której portfelu znajdują się projekty farm słonecznych o łącznej mocy 1,6 GW. Equinor jest także kluczowym i długoterminowym eksporterem gazu naturalnego do Polski, dostarczając ok. 2,4 mld m3 rocznie błękitnego paliwa z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego za pośrednictwem Baltic Pipe. Tym samym przyczyniając się do wzmocnienia niezależności energetycznej Polski.  

Źródło: Equinor

Zostaw komentarz

Strona główna » Equinor dołączył do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej