Dialog w sprawie produkcji elementów przejściowych dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Inwestorzy morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III poinformowali o zamiarze przeprowadzenia dialogu dotyczącego produkcji elementów przejściowych TP (ang. transition piece). Postępowanie dotyczy dostawy łącznie do 100 elementów wraz z akcesoriami i wyposażeniem.

Jak czytamy, zakres prac dla produkcji TP obejmuje:  

 • Produkcja do 100 jednostek  
 • Części zamienne do rozruchu na lądzie i na morzu. 
 • Sprzęt do instalacji. 
 • Dokumentacja LCI wraz z rysunkami produkcyjnymi. 
 • Dokumentacja powykonawcza, w tym naniesienie zmian do projektu budowlanego. 

Komponentami TP wchodzącymi w skład tego procesu zakupowego są: 

 • Konstrukcja podstawowa i dodatkowa 
 • Żuraw  
 • Uszczelnienia i ochrona katodowa 
 • Układ niskiego napięcia 
 • System wysokiego napięcia 
 • Oprzyrządowanie i wyposażenie (np. sprzęt i urządzenia tymczasowe umożliwiające instalację, oznakowanie, pomoce nawigacyjne itp.) 
 • Sprzęt bezpieczeństwa 
   
 1. Harmonogram Dialogu
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia Dialogu („Ogłoszenia”) – 18.09.2023 r. 
 • Zakończenie zbierania zgłoszeń do Dialogu – 25.09.2023 r. 
 • Kwalifikacja zgłoszeń dostawców – do 5 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń 
 • Dialog z dostawcami – do 5 dni od zakończenia kwalifikacji zgłoszeń dostawców 
 • Rozesłanie zaproszenia do przetargu do wybranych uczestników Dialogu – do 5 dni od Dialogu z dostawcami 
 • Udzielenie zamówienia – 1Q2024 r. 
 1. Zgłoszenie do Dialogu

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego

Regulamin prowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności („Regulamin”) dostępny jest pod adresem: Regulamin dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług.pdf 

Ewentualne pytania związane z procedurą Dialogu, a także kwestie, który powinny być omówione na spotkaniu Dialogowym, można kierować do: 

Paweł Mawduk – Local Content Project Manager – pawel.mawduk@polenergia.pl 

Zostaw komentarz

Strona główna » Dialog w sprawie produkcji elementów przejściowych dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III